รีเซต

นโยบายเทคโนโลยีของอัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 6

นโยบายเทคโนโลยีของอัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 6
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2565 ( 18:42 )
64
นโยบายเทคโนโลยีของอัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 6

TNN Tech เกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ โดยให้ความสำคัญกับนโยบายด้านเทคโนโลยีของผู้สมัครแต่ละคนตลอดระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้


อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 6 วางนโยบายหลักมาภายใต้ชื่อ "กรุงเทพ…ต้องไปต่อ" ใน 8 ด้าน ได้แก่ น้ำท่วม การเดินทาง สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองดิจิทัล และการดูแลทุกกลุ่มวัย การลงสมัครในครั้งนี้ของอัศวิน ขวัญเมือง ลงในนามอิสระไม่สังกัดพรรคการเมือง


นโยบายเทคโนโลยีของอัศวิน ขวัญเมืองในการแก้ปัญหากรุงเทพฯ


ปัญหาน้ำท่วม


1. ขยายโครงข่ายท่อระบายน้ำใต้ดิน (Pipe Jacking) เพิ่มเติมจากที่ทำในสมัยดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนสูง

2. ต่อยอดสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีให้สมบูรณ์ตลอดแนวคลองช่องนนทรี เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในเฟส 1 และเฟสที่ 3 - 5

3. เพิ่มการก่อสร้างจุดแก้มลิงใต้ดิน (Water Bank) บ่อพักน้ำใต้ดิน และแก้มลิงธรรมชาติตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมของกทม.


ปัญหารถติด


1. ยกระดับมาตรฐานทางม้าลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกคนเดินเท้า เพิ่มคุณภาพทางเท้า และเพิ่มการสร้าง Skywalk ให้ทั่วกทม. มากยิ่งขึ้น 

2. จัดตั้งโครงการรถโดยสารไฟฟ้า EV Shuttle เพื่อรับส่งคนกรุงเทพฯ อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลักดันป้ายรถเมล์อัจฉริยะให้ติดตั้งอยู่ทั่วกรุงเทพฯ  

3. พัฒนา Area Traffic Control เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการจราจรในทุกมิติด้วยเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์ในทุกแยกไฟจราจรหรือทางลอด

4. เพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้าสายรองและเรือโดยสารสาธารณะ รวมถึงการผลักดันการสร้างระบบ Feeder ที่ติดตามได้แบบใหม่ซึ่งเรียกว่า “สมาร์ตสองแถว” 

5. พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่เพื่อรวบรวมเส้นทางขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ทั้งรถ ราง เรือ พร้อมทั้งเปิดให้นักพัฒนาเอกชนเข้าถึงและนำไปต่อยอดได้


การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต


1. พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดกทม.

2. เพิ่มห้องสมุดที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทั่วกทม. ทั้งในสวนลุมพินีซึ่งเป็นห้องสมุดสำหรับเด็ก และตามชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่

3. Wi-Fi ฟรีสำหรับประชาชนที่ไปใช้บริการที่สำนักงานเขตของกทม. ทุกเขต ซึ่งจะยกระดับเป็นสำนักงานเขตแบบดิจิทัลในอนาคต


การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ


1. เปิดตัว Line Open Chat “คน ลุย เมือง” เพิ่มการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางแก้ปัญหาในกรุงเทพฯ 

2. จัดตั้งโครงการสำนักงานเขตดิจิทัล เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการผ่านแอป BMA Q เช่น การจัดเก็บขยะ ตัดต้นไม้ ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

3. บริการข้อมูลน้ำท่วมและการระบายน้ำผ่านมือถือ พร้อมระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ

4. บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ เสริมความครบถ้วนในการบริการ และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกทม.ได้ในอนาคต


สามารถติดตามนโยบายด้านเทคโนโลยีของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านอื่นได้ในทุกช่องทางของ TNN Tech


ที่มาของข้อมูล aswinbangkok.com  

ที่มาของรูปภาพ aswinbangkok.com


ข่าวที่เกี่ยวข้อง