เช็กเลย! เปิดคุณสมบัติธุรกิจบริการ-ขั้นตอน การเข้าร่วมโครงการเราชนะ ต้องทำอย่างไรบ้าง

เช็กเลย! เปิดคุณสมบัติธุรกิจบริการ-ขั้นตอน การเข้าร่วมโครงการเราชนะ ต้องทำอย่างไรบ้าง
มติชน
7 กุมภาพันธ์ 2564 ( 18:26 )
59
เช็กเลย! เปิดคุณสมบัติธุรกิจบริการ-ขั้นตอน การเข้าร่วมโครงการเราชนะ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ความคืบหน้าของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19ผ่านมาตรการเราชนะ โดยการลงทะเบียน www.เราชนะ.com รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนั้น

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 64 กระทรวงการคลังได้เปิดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการ “โครงการเราชนะ” สำหรับกลุ่มให้ผู้ให้บบริการรายย่อย ได้เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com หรือที่ ธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.64

 

โดยสำหรับคุณสมบัติผู้ให้บริการนั้นประกอบด้วย

1.ต้องเป็นบุคคลธรรมหรือกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน

2.เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการ

3.มีสถานบริการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ เช่น ร้านนวด ร้านสปา ร้านตัดผม โฮมสเตย์ หอพัก คลินิก ร้านซ่อม ร้านรับเหมาทำความสะอาด ร้านศักรีด สามล้อถีบ เป็นต้น

ส่วนคุณสมบัติของผู้ให้บริการรายย่อยด้านขนส่งสาธารณะ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นบุคคลธรรมดา

2.เป็นผู้ให้บริการประเภทรถแท็กซี่มิเตอร์ รถตู้โดยสารประจำทาง รถยนต์สามล้อมสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง รถจักรยานยนต์สาธารณะ

3.มีใบขับขี่รถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

โดยผู้ให้บริการทั้ง 2 ประเภทหากมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วสามารถสมัครผ่าน www.เราชนะ.com หรือที่สาขาธนาคารกรุงไทย แต่ถ่าหากยังไม่มีบัญชีะนาคารกรุงไทยเมื่อสมัครแล้วก็ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชี จากนั้นตรวจสอบผู้ผู้ให้บริการและรอรับเอสเอ็มเอสแจ้งผลการลงทะเบียน จากนั้นก็โหลดแอปถุงเงิน เพื่อใช้งานแอปในการรับชำระเงินในโครงการเราชนะ

 

สำหรับผู้ให้บริการบางประเภทที่ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องดำเนินการดังนี้

 

ผู้ให้บริการจะต้องไปรับแบบฟอร์มที่สาขาธนาคารกรุงไทย เพื่อนำไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล อบต. เจ้าหน้าที่เขต (กทม.) ยืนยันการประกอบกิจการ ยกเว้นผู้ให้บบริการที่เป็นรถแท็กซี่มิเตอร์ รถตู้โดยสารประจำทาง รถสองแถว รถจักรยานยนต์สาธารณะ ร้านนวด ร้านสปา จากนั้นก็จะได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ และรอรับเอสเอ็มเอสแจ้งผลการลงทะเบียน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง