รีเซต

ไหหลำเปิด 'ฟาร์มโซลาร์+ปลูกผัก' หนุนฟื้นฟูชนบท

ไหหลำเปิด 'ฟาร์มโซลาร์+ปลูกผัก' หนุนฟื้นฟูชนบท
Xinhua
16 พฤษภาคม 2566 ( 10:50 )
49
ไหหลำเปิด 'ฟาร์มโซลาร์+ปลูกผัก' หนุนฟื้นฟูชนบท

เหวินชาง, 15 พ.ค. (ซินหัว) -- เมืองเหวินชาง มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน เริ่มต้นดำเนินโครงการสถานีพลังงานแสงอาทิตย์เชิงบูรณาการการเกษตรเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท โดยโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ราว 1,600 หมู่ (ราว 666 ไร่) ช่วยให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากแสงแดด ควบคู่กับการเพาะปลูกผักอย่างมันเทศและหัวไชเท้าใต้แผงโซลาร์เซลล์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง