เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ - ทักษะจากจอสัมผัส

เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ - ทักษะจากจอสัมผัส
ข่าวสด
29 สิงหาคม 2563 ( 16:30 )
235
เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ - ทักษะจากจอสัมผัส

ทักษะจากจอสัมผัส - ศ.ทิม สมิธ จากศูนย์พัฒนาการทางสมองและความเข้าใจเบิร์กเบ็ก (ซีบีซีดี) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ศึกษาความเชื่อมโยงของการใช้อุปกรณ์หน้าจอสัมผัสในเด็กเล็กกับการพัฒนาทักษะ ผ่านการติดตามเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 12 เดือน จำนวน 12 คน

 

ที่มีระดับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตแตกต่างกัน ครอบคลุมถึงเด็กที่ไม่เคยใช้ เด็กที่เคยเล่นบ้างแต่ไม่บ่อย และเด็กที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นประจำ

 

จากนั้นให้ทดสอบบนหน้าจอแท็บเล็ต กับภารกิจค้นหารูปแอปเปิ้ลสีแดงที่อยู่ ท่ามกลางแอปเปิ้ลสีฟ้า ซึ่งเป็นการทดสอบขั้นต้นที่หาเจอได้ง่าย และภารกิจค้นหารูปแอปเปิ้ลสีแดงที่รวมอยู่กับแอปเปิ้ลสีฟ้าและแอปเปิ้ลแดงหั่นเป็นชิ้นๆ ซึ่งเป็น การทดสอบที่ยากกว่า นำผลทดสอบใน 2 ช่วงเวลา เมื่อเด็กอายุ 18 เดือน และ 3 ขวบครึ่ง มาเปรียบเทียบกับข้อมูล ที่ได้จากอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวของดวงตา และพฤติกรรมการใช้แก๊ดเจ็ตหน้าจอสัมผัส

 

ปรากฏว่าเด็กที่เล่นสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตบ่อยครั้ง หาแอปเปิ้ลสีแดงในกองแอปเปิ้ลสีฟ้าได้รวดเร็วและมากกว่า เด็กอีกกลุ่ม ส่วนผลทดสอบในภารกิจที่ 2 ให้ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันในเด็กทั้งกลุ่ม

 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ผลวิจัยเบื้องต้นในครั้งนี้ชี้ให้เห็นแล้วว่า สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างสายตาและมือ แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่พอเหมาะเพื่อป้องกันอันตรายจากแสงสีฟ้าที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อดวงตาและระบบนาฬิกาชีวภาพของร่างกาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง