INDEX 09.00 : คำเตือน จากผู้อาวุโส CP ปัญหา สุขภาพ เศรษฐกิจ

INDEX 09.00 : คำเตือน จากผู้อาวุโส CP ปัญหา สุขภาพ เศรษฐกิจ
มติชน
12 เมษายน 2563 ( 08:29 )
170
1
INDEX 09.00 : คำเตือน จากผู้อาวุโส CP ปัญหา สุขภาพ เศรษฐกิจ

ปัญหาอันเกิดกับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”เป็นไปตามเสียงเตือนทุกประการ ไม่ว่าในเรื่องจำนวน ไม่ว่าในเรื่องความครอบคลุม ไม่ว่าในเรื่องกรอบ ระเบียบและกฎกติกา

ที่เคยคาดเอาไว้เพียง 3 ล้านคนในเบื้องต้นก็ทะลุไปถึงหลัก 20 กว่าล้าน และมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ขาดสาย

หากสำรวจจาก “เสียง” แห่งความเดือดร้อนที่แผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง ใหญ่โต ในขณะนี้ เชื่อได้เลยว่าจะต้องทะยานไปถึงหลัก 40 กว่าล้าน

การออกขวางด้วยการปิดปาก หรือประณามหยามหมิ่นแทบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย เพราะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและดำรง อยู่ต่อหน้าต่อตาคือความเป็นจริง

ความเป็นจริงต่างหากคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรับฟัง

ณ เบื้องหน้าความเดือดร้อน คำเตือนจาก นายธนินท์ เจียรวนนท์ สมควรต้องเปิดใจกว้างรับฟัง นั่นก็คือ รัฐบาลต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อเยียวยาให้กับประชาชน

ความหมายมิได้อยู่ที่ว่าอุปกรณ์อย่างเช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือจะต้องมีความพร้อมเท่านั้น

หากยังอยู่ที่การช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนประชาชน

นั่นก็คือ มีเงินอยู่ในมือจักต้องนำมาบริหารจัดการให้เหมาะสมและตรงเป้า เหมือนกับความเดือดร้อนในบ้านหนึ่งๆต่อหน้าภัยพิบัติที่กำลังประสบ

นั่นก็คือ ปัญหาสุขภาพคือปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องจัดการ

ขณะเดียวกัน ปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชนก็สำคัญ หากเขาไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้จะมีความหมายอะไรเล่า

สุขภาพและเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

ปัญหาการช่วยเหลือผ่านโครงการ”คนไทยไม่ทิ้งกัน”จึงกำลังเป็นบทเรียนอันทรงความหมายยิ่งว่าทำอย่างไรการแจกเงินจะครอบคลุมและมีความหมายอย่างแท้จริง

นี่มิได้เป็นเรื่องของการสร้างบุญคุณ หรือแสดงความเมตตา เพราะว่าเงินที่นำไปแจกก็เป็นเงินของแผ่นดิน

มิได้เป็นเงินส่วนตัวของผู้ใดคนใดคนหนึ่ง

หากแต่เป็นเงินอันได้มาจากภาษีอากร เป็นเงินของประชาชนโดยพื้นฐานและเป็นสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ

เพียงแต่บริหารจัดการอย่างไรจึงจะครอบคลุม ทั่วถึงเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง