รีเซต

ศาลสั่งปรับ "อานนท์" 600 บาท คดีฉายโฮโลแกรมอ่านประกาศคณะราษฎร

ศาลสั่งปรับ "อานนท์" 600 บาท คดีฉายโฮโลแกรมอ่านประกาศคณะราษฎร
มติชน
2 พฤศจิกายน 2563 ( 13:50 )
105
ศาลสั่งปรับ "อานนท์" 600 บาท คดีฉายโฮโลแกรมอ่านประกาศคณะราษฎร

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ศาลแขวงดุสิต ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 1314/2563 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีศาลแขวง 3 (ดุสิต) เป็นโจทก์ฟ้อง นายอานนท์ นำภา, น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว, นายกรกช แสงเย็นพันธ์, นายอานันท์ ลุ่มจันทร์, นายโชคชัย ไพบูลย์รัชตะ, นายเอฐ์เรียฐ์ ฟอฟิ และนายปิยรัฐ จงเทพ กลุ่มแกนนำและผู้ชุมนุมคณะราษฎร 2563 เป็นจำเลยที่ 1-7 ในความผิดต่อ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง, พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ลหุโทษ

 

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จำเลยที่ 1-7 ร่วมกันกางจอภาพสีขาว มีเสาด้านข้างวางหมุดคณะราษฎรลงบนทางเดินรถ วางเครื่องฉายโฮโลแกรมบนทางเท้า ถ.ราชดำเนินกลาง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิไตย แล้วฉายโฮโลแกรมอ่านประกาศของคณะราษฎรลงบนจอภาพดังกล่าว “ลบยังไง ก็ไม่ลืม” อันเป็นการตั้ง วาง กองวัตถุหรือสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆ บนถนน ทาง ซึ่งมิใช่บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร มีลักษณะเป็นการกีดขวางการจราจรกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยจำเลยทั้งเจ็ดไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุจำเป็น อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพข้อเท็จจริงรับฟังว่า จำเลยที่ 1 ได้โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้า เพื่อชี้แจงแนะนำแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม “ลบยังไง ก็ไม่ลืม” แก่ประชาชน โดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนทำการโฆษณา อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เหตุทั้งหมดเกิดที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดหลายกรรม ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฐานร่วมกันตั้ง วาง กองวัตถุใดๆ บนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรฯ เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันตั้งวางกองวัตถุใดๆ บนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ ซึ่งเป็นบทหนักสุด ปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 1,000 บาท ฐานใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ 200 บาท รวมปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 1,200 บาท

 

จำเลยที่ 2-7 มีความผิดฐานร่วมกันตั้ง วาง กองวัตถุใด ๆ บนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรฯ เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันตั้งวางกองวัตถุใด ๆ บนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ ซึ่งเป็นบทหนักสุด ปรับจำเลยที่ 2-7 คนละ 1,000 บาท จำเลยทั้งเจ็ดให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 600 บาท คงปรับจำเลยที่ 2-7 คนละ 500 บาท

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง