นายจ้าง SME รอเลย! รัฐจ่ายเงินอุดหนุน 3,000 นาน 3 เดือน ลงทะเบียนต.ค.นี้

นายจ้าง SME รอเลย! รัฐจ่ายเงินอุดหนุน 3,000 นาน 3 เดือน ลงทะเบียนต.ค.นี้
TNN ช่อง16
7 ตุลาคม 2564 ( 19:46 )
138
นายจ้าง SME รอเลย! รัฐจ่ายเงินอุดหนุน 3,000 นาน 3 เดือน ลงทะเบียนต.ค.นี้

จากกรณีที่ประชุมครม. ห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการเยียวยานายจ้างมีอะไรบ้าง?

1.  ต้องเป็นนายจ้างในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน

2.  มีการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95

3. กรณีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

จ่ายเงินเยียวยานายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมเมื่อไร?

- โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวน 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนต.ค. 64 และรับเงินอุดหนุน (ตั้งแต่พ.ย. 64 – ม.ค. 65)

มาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน จํานวน 480,122 แห่ง และรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน


ข้อมูลจาก :  ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก   : ช่างภาพ TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง