ตากป่วยโควิดอีก 21 ราย ผู้ว่าฯสั่งงดใช้อาคารสถานศึกษาทุกประเภท

ตากป่วยโควิดอีก 21 ราย ผู้ว่าฯสั่งงดใช้อาคารสถานศึกษาทุกประเภท
TNN ช่อง16
13 กุมภาพันธ์ 2564 ( 12:14 )
10
ตากป่วยโควิดอีก 21 ราย ผู้ว่าฯสั่งงดใช้อาคารสถานศึกษาทุกประเภท

วันนี้( 13 ก.พ.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 จ.ตาก รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเพิ่มมาก ล่าสุดมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 21 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 250 คน แยกเป็นในประเทศ 134 คน และต่างประเทศ 116 คน รักษาหายจำนวน 135 ราย ขณะที่มีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 113 ราย


นอกจากนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ยังมีคำสั่งจังหวัดตากที่ 519/2564 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. สั่งงดการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ


ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ้าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.รก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับข่าวที่เกี่ยวข้อง