'รมว.สุชาติ' เผยโควิดรอบใหม่ ลูกจ้างว่างงานนับแสนราย เตรียมเงิน 2 พันล้านอุ้มผู้ประกันตน

'รมว.สุชาติ' เผยโควิดรอบใหม่ ลูกจ้างว่างงานนับแสนราย เตรียมเงิน 2 พันล้านอุ้มผู้ประกันตน
มติชน
5 มกราคม 2564 ( 17:49 )
47
'รมว.สุชาติ' เผยโควิดรอบใหม่ ลูกจ้างว่างงานนับแสนราย เตรียมเงิน 2 พันล้านอุ้มผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดช่องให้ลูกจ้างผู้ประกันตนยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โรคระบาด) ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการระบาดรอบใหม่ในประเทศไทยขณะนี้ ได้สำรวจพบว่ามีสถานประกอบการใน 28 จังหวัดที่มีการควบคุมโรคสูงสุด ได้รับผลกระทบ จำนวน 6,098 แห่ง มีลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับผลกระทบ 103,800 คน ทั้งนี้ สปส.คาดว่าจะต้องใช้เงินสำหรับกรณีดังกล่าว 2,321 ล้านบาท

 

“คาดว่าเงินที่ประเมินไว้ประมาณ 2 พันล้านบาทเศษ จะเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ แต่หากไม่พอ สปส.ยังมีเงินกองทุนว่างงานที่สามารถนำออกมาช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์ได้อีกจำนวนหนึ่ง” นายสุุชาติ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง