รีเซต

เตรียมพร้อม! พันธบัตรออมทรัพย์ ‘เราชนะ’ 5.5 หมื่นล. เปิดขาย 4 แบงก์ 5 ก.พ.นี้

เตรียมพร้อม! พันธบัตรออมทรัพย์ ‘เราชนะ’ 5.5 หมื่นล. เปิดขาย 4 แบงก์ 5 ก.พ.นี้
มติชน
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 07:30 )
53
เตรียมพร้อม! พันธบัตรออมทรัพย์ ‘เราชนะ’ 5.5 หมื่นล. เปิดขาย 4 แบงก์ 5 ก.พ.นี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า วันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ เตรียม พบกับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “เราชนะ” วงเงิน 5.5 หมื่นล้าน ที่จะจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ บมจ. กรุงเทพ บมจ. กรุงไทย บมจ. กสิกรไทย และ บมจ. ไทยพาณิชย์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะจำหน่ายรุ่น 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และร้อยละ 2.50 ต่อปี ตามลำดับ ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด

 

อย่างไรก็ตาม สบน. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราชนะบนวอลเล็ต สบม. มีผู้สนใจลงทุนถึงเกือบ 9,600 คน โดยมีผู้ลงทุนอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึงอายุ 94 ปี ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานตอนต้นจนถึงวัยก่อนเกษียณ โดยสิ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้ลงทุนวัยหลังเกษียณให้ความสนใจลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. เพิ่มขึ้นคิดเป็นถึงเกือบ 1 ใน 4 ของจำนวนรายการทั้งหมด และจำนวนรายการผู้ลงทุนในต่างจังหวัดมากกว่ารอบที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรู้จักและเข้าถึงเป๋าตังของประชาชน

 

นอกจากนี้ วงเงินซื้อเฉลี่ยต่อรายสูงขึ้นเป็นเกือบ 460,000 บาท แสดงถึงความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และแนวโน้มความสำคัญของการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย ลดความเสี่ยงของประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง