'คลัง' ชวนประชาชนลงทะเบียน 'ยิ่งใช้ยิ่งได้' ยันคนเคยร่วม 'ช้อปดีมีคืน' สามารถเข้าร่วมได้

'คลัง' ชวนประชาชนลงทะเบียน 'ยิ่งใช้ยิ่งได้' ยันคนเคยร่วม 'ช้อปดีมีคืน' สามารถเข้าร่วมได้
มติชน
21 มิถุนายน 2564 ( 17:05 )
17
'คลัง' ชวนประชาชนลงทะเบียน 'ยิ่งใช้ยิ่งได้' ยันคนเคยร่วม 'ช้อปดีมีคืน' สามารถเข้าร่วมได้

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของการลงทะเบียนรับสิทธิ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ในช่วงเช้าของการเปิดรับลงทะเบียนวันแรก วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนจำนวน 197,689 คน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

 

 

น.ส.กุลยากล่าวว่า โดยสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่านจีวอลเล็ต บนแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทั้งนี้ ประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน (ลงทะเบียน 1 เบอร์โทรศัพท์ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน) อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

 

 

น.ส.กุลยา กล่าวว่า หากผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ประสงค์รับสิทธิตามโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าวผ่านจี-วอลเล็ต บนแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” เท่านั้น ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. โดยถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3และจะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

สำหรับ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐบาลจะสนับสนุนเป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (อี-วอยเชอร์) เมื่อประชาชนใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ (ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ บัตรกำนัล (Gift voucher) บัตรเงินสด (Gift card) และสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า) ผ่าน จี-วอลเล็ตบนแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564 เวลา 06.00-23.00 น. โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

 

 

ทั้งนี้ วงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ อี-วอยเชอร์ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน ซึ่งยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ อี-วอยเชอร์สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

 

 

 

โดยยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ อี-วอยเชอร์ 10% ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ อี-วอยเชอร์ 15% ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนซึ่งสิทธิ อี-วอยเชอร์จะคืนเป็นวงเงินเข้าใน จี-วอลเล็ตทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 

 

ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายด้วยอี-วอยเชอร์ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2564 โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ เช่น ยอดใช้จ่ายของเดือนกรกฎาคมจำนวน 20,000 บาท จะได้รับ อี-วอยเชอร์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท เป็นต้น

 

 

ตัวอย่างการคำนวณ อี-วอยเชอร์จากยอดใช้จ่ายรวม 45,000 บาท เมื่อยอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาทแรก จะได้รับอี-วอยเชอร์ที่ในอัตรา 10% จากยอดการใช้จ่าย เท่ากับ 2,000 บาท และเมื่อใช้ครบอีก 25,000 บาทต่อมา จะได้จะได้รับอี-วอยเชอร์ที่ในอัตรา 10% จาก 20,000 บาท เป็นจำนวน 2,000 บาท

 

 

และส่วนยอดใช้จ่ายที่เหลือ 5,000 บาท จะได้รับรับอี-วอยเชอร์ในอัตรา 15% ของ 5,000 บาท เท่ากับ 750 บาท ดังนั้น เมื่อใช้จ่ายครบ 45,000 บาท จะได้รับอี-วอยเชอร์ คืนทั้งหมด 4,750 บาท

 

 

น.ส.กุลยากล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด ได้แก่ ร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้านโอท็อป ผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00-22.00 น.เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. มีจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 34,315 ราย

 

 

อย่างไรก็ตาม โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการช้อปดีมีคืนที่ให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อช่วงปลายปี 2563 (วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนั้น ประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง