รีเซต

ชป.ยันไม่ได้ห้ามสูบน้ำน่าน เมืองพิจิตร ทำการเกษตร

ชป.ยันไม่ได้ห้ามสูบน้ำน่าน เมืองพิจิตร ทำการเกษตร
มติชน
24 พฤศจิกายน 2565 ( 18:55 )
18
ชป.ยันไม่ได้ห้ามสูบน้ำน่าน เมืองพิจิตร ทำการเกษตร

นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ได้กล่าวชี้แจงกรณี แม่น้ำน่านพิจิตร แห้ง เห็นสันทรายชลประทาน สั่งห้ามสูบน้ำทำการเกษตร” นั้น ที่เกิดขึ้นว่า โครงการชลประทานพิจิตร ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่แม่น้ำน่านไหลผ่านในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดต่ำลงหลังจากสิ้นสุดฤดูฝนไปไม่นาน เนื่องจากสภาพของลำน้ำค่อนข้างลาดชัน ทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่อยู่นอกเขตชลประทาน เริ่มมีการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ต้องปิดประตูระบายที่อยู่ริมแม่น้ำน่าน ทั้งหมด 14 แห่ง  ส่วนทางด้านเขื่อนสิริกิติ์ ยังไม่มีการส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร จะส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำน่านเท่านั้น สำหรับการสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการชลประทานพิจิตร ขอยืนยันว่าไม่ได้สั่งการห้ามไม่ให้สูบน้ำแต่อย่างใด เพียงแต่ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ชะลอการสูบน้ำออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูก ประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันตกยังมีน้ำขังอยู่ในทุ่งบางส่วน ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกพืชในช่วงต้นฤดูได้อย่างเพียงพอ

 

ทั้งนี้ โครงการชลประทานพิจิตร จะร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง