รีเซต

ลาวมุ่งยกระดับการจัดการ 'ขยะ' ที่ยั่งยืน

ลาวมุ่งยกระดับการจัดการ 'ขยะ' ที่ยั่งยืน
Xinhua
22 พฤษภาคม 2567 ( 17:57 )
7
ลาวมุ่งยกระดับการจัดการ 'ขยะ' ที่ยั่งยืน

  (แฟ้มภาพซินหัว : ตลาดนัดริมแม่น้ำโขงในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 30 มิ.ย. 2023) เวียงจันทน์, 22 พ.ค. (ซินหัว) -- รัฐบาลลาวร่วมมือกับสถาบันเพื่อการพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (GGGI) ดำเนินการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติอย่างรอบด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นการประเมินนี้จะตรวจสอบการจัดการขยะของลาวในปัจจุบันอย่างละเอียด ทั้งแนวปฏิบัติ ความท้าทาย โครงสร้างพื้นฐาน และข้อบังคับ เพื่อบ่งชี้โอกาสการลงทุนและกำหนดยุทธศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการขยะที่ยั่งยืนรายงานระบุว่าการประเมินจะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ประกอบด้วยการเก็บข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการศึกษาแนวปฏิบัติอันดีที่สุด รวมถึงการรวบรวมรายชื่อสถานกำจัดขยะของส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อเป็นรากฐานสำหรับแก้ไขกฎหมายระดับชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติของภูมิภาคอาเซียนอนึ่ง มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันศุกร์ (17 พ.ค.) ซึ่งมีคณะผู้แทนจากรัฐบาลลาว หุ้นส่วนการพัฒนา ภาคเอกชน และสถาบันวิชาการเข้าร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการขยะที่ยั่งยืนในลาวและภูมิภาคอาเซียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง