จีนมี 'พลังงานสะอาด' คิดเป็นเกือบครึ่งของกำลังผลิตติดตั้ง

จีนมี 'พลังงานสะอาด' คิดเป็นเกือบครึ่งของกำลังผลิตติดตั้ง
Xinhua Thai
8 กรกฎาคม 2564 ( 15:50 )
10
จีนมี 'พลังงานสะอาด' คิดเป็นเกือบครึ่งของกำลังผลิตติดตั้ง

ปักกิ่ง, 8 ก.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (8 ก.ค.) หนังสือพิมพ์พีเพิลส์ เดลี (People's Daily) ของจีน รายงานว่าหากนับจนถึงสิ้นปี 2020 กำลังผลิตติดตั้งพลังงานสะอาดของจีนเพิ่มแตะที่ 1.08 พันล้านกิโลวัตต์ คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตติดตั้งทั้งหมดของประเทศเมื่อไม่นานนี้ สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติของจีน เผยแพร่รายงานว่าด้วยการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ ระบุว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนของจีนในปี 2020 อยู่ที่มากกว่า 2.16 ล้านล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 28.8 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด และเพิ่มขึ้น 1.3 จุด เมื่อเทียบปีต่อปีอัตราการใช้ประโยชน์ของไฟฟ้าพลังงานลมและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศโดยเฉลี่ยในปี 2020 อยู่ที่ร้อยละ 97 และร้อยละ 98 ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสำคัญๆ มีอัตราการใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำที่ร้อยละ 97พีเพิลส์ เดลี รายงานโดยอ้างอิงคำพูดของ จางเจี้ยนหัว หัวหน้าสำนักงานฯ ระบุว่าพลังงานที่ไม่ได้ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลคิดเป็นร้อยละ 15.9 ของการใช้พลังงานขั้นต้นของจีนในปี 2020 ซึ่งเป็นอัตราโดยเฉลี่ยทั่วโลก ขณะที่การใช้ถ่านหินลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 56.8จางกล่าวว่า จีนเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนของจีนลดลงร้อยละ 48.4 ตั้งแต่ปี 2005-2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง