รีเซต

บันทึกสถิติโลก "ดวงอาทิตย์เทียม" จากประเทศจีนเข้าใกล้ความสำเร็จ

บันทึกสถิติโลก "ดวงอาทิตย์เทียม" จากประเทศจีนเข้าใกล้ความสำเร็จ
TNN ช่อง16
30 พฤษภาคม 2564 ( 21:42 )
329
บันทึกสถิติโลก "ดวงอาทิตย์เทียม" จากประเทศจีนเข้าใกล้ความสำเร็จ

ย้อนกลับไปเมื่อเดืออนธันวาคมปี 2019 ขณะนั้นประเทศจีนได้ประกาศแผนการสร้าง "ดวงอาทิตย์เทียม" (Artificial Sun) เพื่อจำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวส์ชัน (Nuclear Fusion) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ของจริง และจะเริ่มทำการทดลองหลังสร้างเสร็จในปี 2020


จากนั้นในปลายปี 2020 เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ HL-2M Tokamak ได้ถูกเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ถือว่าเป็นความสำเร็จในการสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวส์ชัน ที่เป็นพลังงานสะอาดและให้พลังงานมากกว่าการสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน (Nuclear Fission) ที่นิยมใช้ในโรงผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นเอง


อนึ่ง ปฏิกิริยาฟิชชันสร้างขึ้นด้วยการยิงอนุภาคนิวตรอนใส่อะตอมของธาตุที่มีมวลสูง ทำให้อะตอมของธาตุนั้นไม่เสถียรและแตกออกเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่จนปล่อยพลังงานออกมา ในขณะที่ปฏิกิริยาฟิวส์ชันเกิดจากการรวมตัวของธาตุน้ำหนักเบาจนเกิดเป็นธาตุที่หนักขึ้น ซึ่งจะปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาล ที่เห็นได้ชัดคือปฏิกิริยาฟิวส์ชันบนดวงอาทิตย์ ที่เกิดการรวมตัวกันของอะตอมไฮโดรเจนจนเกิดเป็นอะตอมฮีเลียม


สำหรับกรณีของดวงอาทิตย์เทียมในประเทศจีน ขณะนี้ได้ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติโลกว่า พลาสมาของมันมีความร้อนสูงถึง 120 ล้านองศาเซลเซียส เป็นเวลา 101 วินาที และ 160 ล้านองศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วินาที ขั้นตอนต่อไปของการทดลองคือการควบคุมให้อุณหภูมิของดวงอาทิตย์เทียมมีความเสถียรมากขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อนำไปสู้การสร้างพลังงานไว้ใช้นั่นเอง


อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของโครงการวิจัยนี้กล่าวว่า ยังต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 ปีที่เทคโนโลยีนี้จะนำมาใช้งานได้จริง หากสำเร็จ "ดวงอาทิตย์เทียม" จะกลายเป็นคำตอบของการสร้างพลังงานสะอาดและมีราคาถูกของโลกอนาคตอย่างแน่นอน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Interesting Engineering

ข่าวที่เกี่ยวข้อง