นอภ.สูงเม่น จ.แพร่ สั่งทุกตำบลจัดชุดลาดตระเวน ป้องกันมั่วสุม เสี่ยงแพร่โควิด

นอภ.สูงเม่น จ.แพร่ สั่งทุกตำบลจัดชุดลาดตระเวน ป้องกันมั่วสุม เสี่ยงแพร่โควิด
ข่าวสด
30 เมษายน 2564 ( 02:24 )
19
นอภ.สูงเม่น จ.แพร่ สั่งทุกตำบลจัดชุดลาดตระเวน ป้องกันมั่วสุม เสี่ยงแพร่โควิด

นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ สั่งทุกตำบลจัดชุดลาดตระเวน ป้องกันมั่วสุม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือรวมกลุ่มเล่นพนัน เสี่ยงแพร่โควิด

 

 

เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 29 เม.ย. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสูงเม่น (ศปก.อ.สูงเม่น) สั่งการให้ กำนันทุกตำบล จัดชุดลาดตระเวนตำบลทั้ง 12 ตำบล ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ฯลฯ ร่วมกันออกปฏิบัติการสอดส่องและป้องปรามมิให้มีการรวมกลุ่มตั้งวงหรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือรวมกลุ่มเล่นการพนัน ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

 

พร้อมให้แนะนำเน้นย้ำประชาชนผู้ที่ถูกกักตัวและผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนไทยชนะ ตามคำสั่งจังหวัดแพร่

โดยที่ ต.สูงเม่น นายเพ็ญ ก่อกอง กำนัน ต.สูงเม่น ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 และผู้ใหญ่บ้าน ม.6 พร้อมด้วยผู้ช่วย ร่วมกันตั้งด่าน และออกลาดตะเวน ตามสถานที่บริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร สนามออกกำลังกาย เพื่อให้ชาวบ้านปฏิบัติตามมาตรการ ให้ใส่หน้ากาก นั่งทานข้าวตามเวลากำหนด และแนะนำเยาวชนให้หยุดใช้สนามออกกำลังกาย เพื่อยับยั้ง ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ขณะที่ ต.บ้านเหล่านางไอศิยา สายตรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.บ้านเหล่า พร้อมด้วย และผู้ช่วย ผ.ร.ส., อ.ส.ม.,อ.ป.พ.ร., ช.ร.บ. และ ส.อบต. ออกตรวจลาดตระเวนตามคำสั่งอำเภอสูงเม่น ไม่ให้มีการมั่วสุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง