เปิดภาพ นักศึกษาชาย-หญิงอัฟกัน นั่งแยกกันในมหาวิทยาลัยตามคำสั่งตาลีบัน

เปิดภาพ นักศึกษาชาย-หญิงอัฟกัน นั่งแยกกันในมหาวิทยาลัยตามคำสั่งตาลีบัน
TNN ช่อง16
7 กันยายน 2564 ( 17:15 )
23
เปิดภาพ นักศึกษาชาย-หญิงอัฟกัน นั่งแยกกันในมหาวิทยาลัยตามคำสั่งตาลีบัน

วันนี้ ( 7 ก.ย. 64 )นักศึกษาทั่วอัฟกานิสถานเริ่มกลับเข้าเรียนตามมหาวิทยาลัยแล้ว หลังกลุ่มตาลีบันยึดประเทศได้ แต่นักศึกษาหญิงต้องนั่งเรียนแยกกับเพื่อนผู้ชาย โดยเอาผ้าม่านหรือไม้กระดานกั้นกลางห้องเรียน ถือเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และการเริ่มจำกัดสิทธิสตรีในอัฟกานิสถาน ตามคำสั่งของกลุ่มตาลีบัน ที่ระบุว่า นักศึกษาหญิงกลับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ แต่จะต้องเรียนแบบนั่งแยกจากผู้ชาย 

ทางมหาวิทยาลัยพยายามปฏิบัติตาม โดยนำผ้าม่านหรือไม้กระดานมากั้นกลางห้องเรียน เพื่อแยกนักศึกษาชายและหญิงออกจากกัน หรือไม่ก็จัดพื้นที่สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะตามพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กลุ่มตาลีบันไม่แสดงความเห็นต่อภาพเหล่านี้ ที่กระจายไปตามสังคมออนไลน์ เพราะการทำเช่นนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตาลีบันระบุไว้ว่า ให้แยกห้องต่างหาก และนักศึกษาหญิงต้องเรียนกับอาจารย์ผู้หญิงเท่านั้น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง