รีเซต

เช็กเลย!! เปิด 3 กลุ่มไม่ต้องกดปุ่มสละสิทธิ รับเงิน ‘เราชนะ’ 7 พันบ.ไปเลย

เช็กเลย!! เปิด 3 กลุ่มไม่ต้องกดปุ่มสละสิทธิ รับเงิน ‘เราชนะ’ 7 พันบ.ไปเลย
มติชน
17 กุมภาพันธ์ 2564 ( 10:07 )
146
เช็กเลย!! เปิด 3 กลุ่มไม่ต้องกดปุ่มสละสิทธิ รับเงิน ‘เราชนะ’ 7 พันบ.ไปเลย

จากการที่คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาโครงการ “เราชนะ” ส่งผลให้ได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม 3 กลุ่ม สามารถเข้าร่วมเราชนะได้ ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com

 

โดยรัฐบาลปรับเงื่อนไขเงินเยียวยาโครงการเราชนะ ได้เพิ่ม 3 กลุ่ม สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ได้แก่

 

1.ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่จ้างผ่านบริษัท (เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรง)
2.ลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ
3.อาสาสมัครต่างๆ เช่น อสส., อสม.

 

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

ข่าวที่เกี่ยวข้อง