เตรียมเปิดด่าน 'สะเดา' 31 พ.ค. นำคนไทยกลับบ้าน

เตรียมเปิดด่าน 'สะเดา' 31 พ.ค. นำคนไทยกลับบ้าน
มติชน
28 พฤษภาคม 2563 ( 12:30 )
77
1
เตรียมเปิดด่าน 'สะเดา' 31 พ.ค. นำคนไทยกลับบ้าน

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยสะสม 3,065 ราย ปัจจัยที่ 1 เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ 621 ราย คิดร้อยละ 20.26 ปัจจัยที่ 2 ติดเชื้อในประเทศ 2,444 คิดร้อยละ 79.74 โดยมีจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยสะสม 33 จังหวัด

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าววต่อว่า สถานการณ์ทั่วโลก 211 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 77 และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 5,789,843  ราย รักษาหายแล้ว 2,497,024 ราย เสียชีวิต 357,432 ราย ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดจำนวน 1,745,803 ราย เสียชีวิต 102,107 ราย 2.บราซิล 414,661 ราย เสียชีวิต 25,697 ราย 3.รัสเซีย 370,680 ราย เสียชีวิต 3,968 ราย 4.สเปน 283,849 ราย เสียชีวิต 27,118 ราย 5.สหราชอาณาจักร 267,240 ราย เสียชีวิต 37,460 ราย

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ในประเทศอันดับที่ 21 – 50 จะพบว่า อันดับที่ 23 ประเทศบังกลาเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 1,541 ราย สะสม 38,292 รายอันดับที่ 26 ประเทศสิงคโปร์มีผู้ป่วยรายใหม่ 533 ราย สะสมที่ 32,876 ราย อันดับที่ 33 ประเทศอินโดนิเซีย ผู้ป่วยรายใหม่ 686 ราย สะสม 23,851 ราย อันดับที่ 40 ประเทศญี่ปุ่น ผู้ป่วยรายใหม่ 28 ราย สะสม 16,651 ราย อันดับที่ 43 ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ป่วยรายใหม่ 380 ราย สะสม 15,049 ราย และ อันดับที่ 48 ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ป่วยรายใหม่ 79 ราย สะสม 11,344 ราย

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าว ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ เกาหลีใต้ยอดโควิดพุ่งสูงสุดใน 2 เดือน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจากโดยเกิดขึ้นจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซคูปัง ทางตะวันตกของกรุงโซล เป็น 69 รายแล้ว ซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดของประเทศในรอบ 53 วัน สาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดขึ้น เป็นเพราะศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ ไม่ได้ทำตามมาตรการป้องกันโรค คือการไม่ใส่หน้ากากอนามัย การไม่ลาหยุดเมื่อป่วย และการไม่เว้นระยะห่างที่โรงอาหารของศูนย์

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถิติคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก ข้อมูลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม เดินทางเข้ารวม 258 คน ลงทะเบียนไว้ 322 คน ได้แก่ 1.ประเทศเมียนมาร์ 9 คน 2.ประเทศมาเลเซีย 236 คน 3.สาธารณรัฐประชาชนลาว 5 คน และ 4.ประเทศกัมพูชา 8 คน โดยทุกคนจะต้องเข้าสถานที่กักกันตัวของพื้นที่(Local quarantine) โดยมีผู้เข้ากักกันโรคฯ สะสม 27,352 ราย กลับบ้านแล้ว 17,775 ราย และยังอยู่ในระหว่างกักกันโรคฯ 9,577 ราย โดยประเทศมาเลเซียมีทั้งหมด  5 ด่าน รวม 13,012 ราย ติดเชื้อเพียง 7 ราย โดยขณะนี้ปิดด่านปาดังเบซาร์ เนื่องจากมีการติดเชื้อของผู้เดินทางเข้ามา และจะทำการเปิดด่านสะเดาในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง