รีเซต

คลัง ตอบคำถาม 'เราชนะ' ไม่ให้สิทธิข้าราชการ-ไม่ช่วยเหลือเป็นเงินสด เพราะ?

คลัง ตอบคำถาม 'เราชนะ' ไม่ให้สิทธิข้าราชการ-ไม่ช่วยเหลือเป็นเงินสด เพราะ?
มติชน
10 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:20 )
63
คลัง ตอบคำถาม 'เราชนะ' ไม่ให้สิทธิข้าราชการ-ไม่ช่วยเหลือเป็นเงินสด เพราะ?

เราชนะ โครงการให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเงินเยียวยา 7,000 บาทต่อคน แต่ขณะเดียวกันมักพบคำถามว่า เหตุใดจึงไม่ให้สิทธิข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ทำไมเงินช่วยเหลือถึงให้เป็นวงเงินแทนการให้เป็นเงินสด, ในการพิจารณาเกณฑ์เงินฝากจะใช้ฐานข้อมูลของปีใด และเหตุใดมาตรการเราชนะจึงไม่ให้สิทธิกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กระทรวงการคลังมีคำตอบ

 

  • เหตุใดจึงไม่ให้สิทธิข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

  • ทำไมเงินช่วยเหลือถึงให้เป็นวงเงินแทนการให้เป็นเงินสด

 

  • ในการพิจารณาเกณฑ์เงินฝากจะใช้ฐานข้อมูลของปีใด

 

  • เหตุใดมาตรการเราชนะจึงไม่ให้สิทธิกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ข่าวที่เกี่ยวข้อง