'สมศักดิ์' ดันกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ มั่นใจในช่วง 4 ปี ราคาอยู่ในระดับสูง

'สมศักดิ์' ดันกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ มั่นใจในช่วง 4 ปี ราคาอยู่ในระดับสูง
TNN Wealth
8 กันยายน 2564 ( 23:22 )
14
'สมศักดิ์' ดันกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ มั่นใจในช่วง 4 ปี ราคาอยู่ในระดับสูง

ข่าววันนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ คือ ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ซึ่งมีสาระสำคัญคล้ายกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติยาเสพติด นำกระท่อมออกจากบัญชีประเภท 5 เพื่อออกกฏหมายรับรองว่าพืชกระท่อมสามารถทำอะไรได้บ้าง 


ซึ่งจะมีรายละเอียดให้ผู้ค้าขายปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกฎหมายยาและอาหาร เช่นการต้มและบรรจุหีบห่อ รวมถึงเรื่องของการส่งออก- นำเข้า รวมถึงการห้ามจำหน่ายให้กับเด็ก สตรีมีครรภ์ ภายในโรงเรียนและวัด ทั้งนี้มั่นใจว่าพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย และจะยังคงมีราคาสูงในช่วงแรกตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากพืชกระท่อมจะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกถึง 4 ปี


นอกจากนี้ยังมีวาระด่วน ร่างพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว เกี่ยวกับการแก้นิยามเด็กที่กระทำผิดและต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยจะเพิ่มอายุของเด็กที่ทำความผิดจาก 10 ปี เป็น 12 ปี เนื่องจากทางการแพทย์พิจารณาว่าพัฒนาการสมองของเด็กยังไม่สมควรได้รับโทษ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง