รีเซต

รบ.แจ้งข่าวดี! เปิดโครงการลดราคาสินค้าชุดนักเรียน เริ่มวันนี้-31 พ.ค.

รบ.แจ้งข่าวดี! เปิดโครงการลดราคาสินค้าชุดนักเรียน เริ่มวันนี้-31 พ.ค.
TNN ช่อง16
4 พฤษภาคม 2566 ( 16:13 )
71
รบ.แจ้งข่าวดี! เปิดโครงการลดราคาสินค้าชุดนักเรียน เริ่มวันนี้-31 พ.ค.

วันที่ (4 พ.ค. 66) กรมการค้าภายในได้จัดโครงการลดราคาชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเทอมของเด็กนักเรียน ซึ่งสามารถซื้อสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ร่วมโครงการ ลดราคาสูงสุดถึง 85% มีทั้งหมด 11 หมวดดังนี้ 

1.เครื่องแบบนักเรียน 

2.รองเท้า,ถุงเท้า 

3.กระเป๋าเรียน 

4.ตำราเรียนและหนังสือ 

5.เครื่องเขียน 

6.สื่อการเรียนการสอน 

7.อุปกรณ์ไฟฟ้า 

8.อุปกรณ์สำนักงาน 

9.อินเทอร์เน็ต,อุปกรณ์ 

10.แพลตฟอร์มออนไลน์ 

11.เบ็ดเตล็ด 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการค้าภายใน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dit.go.th/ หรือโทร. 0 2507 5530 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้ จากนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ได้ให้หน่วยงานต่างๆ มอบของขวัญปีใหม่ 2566ให้กับประชาชน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้ เพิ่มค่าใช้จ่ายอุดหนุนรายหัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.ปลาย และ ปวช. ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งใน-นอกระบบ โดยปรับต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2569 ซึ่งจะครอบคลุมค่าจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อ วัสดุการสอน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ 

โดยปีสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 20% อีกทั้งค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมวิชาการ ทัศนศึกษา ฯลฯ ปีสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 อีก 30% รวมทั้งค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้น 15% ตั้งแต่ปี 2566 และคงที่ในปีต่อๆ ไป 

สำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มให้ครบ 1 ชุด และเพิ่มเติมอีก 1 ชุด หากผู้ปกครองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นับเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนครั้งใหญ่ในรอบกว่า 10 ปี  ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนกว่า 11.5 ล้านคน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ครอบครัว และเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย

พร้อมกันนี้ ยังปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน “จัดสรรมื้อคุณภาพส่งตรงจาก ศธ.” จะช่วยเพิ่มความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ การเพิ่มมื้ออาหารคุณภาพให้เด็กไทยในครั้งนี้ ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 3,500 ล้านบาท เพื่อให้นักเรียนชั้นเด็กเล็ก-ป.6 ทุกสังกัด ได้ทานอาหารครบ 5 หมู่ โดยปรับตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้ นักเรียน 1-40 คน อัตรา 36 บาท/คน/วัน, นักเรียน 41-100 คน อัตรา 27 บาท/คน/วัน, นักเรียน 101-120 คน อัตรา 24 บาท/คน/วัน และนักเรียน 121 คน ขึ้นไป อัตรา 22 บาท/คน/วัน เพื่อให้เด็กมีโภชนาการที่ดี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เติบโตสมวัยมีพัฒนาการด้านเรียนรู้และเสริมภูมิต้านทานโรค

ข้อมูลจาก  : ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก :  AFP 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง