รีเซต

พม.ฝึกอาชีพคนพิการส่งเสริมศักยภาพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พม.ฝึกอาชีพคนพิการส่งเสริมศักยภาพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
TNN ช่อง16
4 กรกฎาคม 2565 ( 17:33 )
54
พม.ฝึกอาชีพคนพิการส่งเสริมศักยภาพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ “พัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน” โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD)

สำหรับในปี 2565 เปิดการอบรมฯ เป็นรุ่นที่ 7 ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การทำเบเกอรี่ยามาซากิ ร้าน 60+ Plus Bakery and Cafe by Yamazaki and MarkRin 2) การฝึกอาชีพงานโรงแรม และ 3) การบริการร้านอาหารครัว 60+พลัส บายซีพี โดยมี นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) นำชมการดำเนินงาน พร้อมคนพิการสาธิตการฝึกอาชีพ ที่ ร้าน 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe และอาคาร APCD Training Center ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 

ซึ่งโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร 60+พลัสโปรเจค มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนในการทำธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business) ซึ่งมีการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการโดยคนพิการ สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งให้โอกาสคนพิการพัฒนาศักยภาพ สู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร 60+พลัสโปรเจค “ธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการ” (Disability Inclusive Business) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 20 กันยายน 2565 เปิดรับสมัครคนพิการทุกประเภท อายุระหว่าง 17 - 65 ปี สามารถสมัครได้ที่ร้าน APCD 60+Plus ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะทำการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกจริงในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายนของทุกปี  อาคาร APCD Training Center และร้าน 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe บริเวณบ้านราชวิถี(เมื่อวันที่ 4 ..65)

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง