รีเซต

ภัยแล้งพิจิตรส่อรุนแรง แม่น้ำยมแห้งกว่า 126 กิโลเมตร

ภัยแล้งพิจิตรส่อรุนแรง แม่น้ำยมแห้งกว่า 126 กิโลเมตร
TNN ช่อง16
22 มีนาคม 2565 ( 08:40 )
68
ภัยแล้งพิจิตรส่อรุนแรง แม่น้ำยมแห้งกว่า 126 กิโลเมตร

 


วันที่ 22 มีนาคม2565 สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ส่อเค้ารุนแรงหลังจากแม่น้ำยม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก ที่ไหลผ่านพื้นที่ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ระดับน้ำในแม่น้ำยม ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว และแห้งขอดตลอดสาย  ระยะทางยาวรวม 126 กิโลเมตร  มองเห็นเกาะแกร่ง เนินทราย เนินดิน  อีกทั้งชาวบ้านสามารถเดินข้ามแม่น้ำยมไปมาได้  


ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะตำบลรังนก ของอำเภอสามง่าม  และตำบลวังจิก ตำบลไผ่ท่าโพธิ์ อำเภอประทับช้าง  ต้องเร่งหาแหล่งน้ำจากน้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาน สูบขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวนาปรัง ที่กำลังตั้งท้องออกรวง รวมถึงพืชผลทางการเกษตรต่างๆ เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย  และเกษตรกรต้องเร่งเก็บน้ำสำรองไว้ใช้การเกษตรตลอดฤดูแล้งนี้ 
ขณะที่นายสามารถ  เดชบุญ  เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งเตือนเกษตรกร ว่าในช่วงฤดูแล้งนี้แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆมีปริมาณจำกัด และไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จึงขอให้เกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกพืชหลังนา ซึ่งโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้แนะนำและขอความร่วมมือเกษตรกร หันมาปลูกพืชที่มีอายุสั้น และใช้น้ำน้อย และให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะการปลูกถั่วเขียวผิวมัน เนื่องจากตลาดมีความต้องการ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง