รีเซต

เช็คเงื่อนไข "ประกันภัยข้าวนาปี 2565 ธ.ก.ส." เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี เตรียมรับประกันภัย

เช็คเงื่อนไข "ประกันภัยข้าวนาปี 2565 ธ.ก.ส." เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี เตรียมรับประกันภัย
Ingonn
28 เมษายน 2565 ( 10:15 )
3.8K
เช็คเงื่อนไข "ประกันภัยข้าวนาปี 2565 ธ.ก.ส." เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี เตรียมรับประกันภัย

กระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 โดยกำหนดหลักการให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. ได้รับความคุ้มครองจากระบบการประกันภัยตามกฎของจำนวนมาก (Law of Large Numbers) เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2559 - 2564 และคงรูปแบบการรับประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2) เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการรับภาระค่าเบี้ยประกันภัย เช่นเดียวกับโครงการฯ ในปีการผลิต 2564

 

ผู้รับประกันภัย

 • บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกรมธรรม์ 

 

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

 • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปี และปรับปรุงทะเบียน ในปีการผลิต 2565 

 

พื้นที่รับประกันภัย

 • พื้นที่รวมทั้งโครงการ 29 ล้านไร่

 

การรับประกันภัยพื้นฐาน

 • (Tier 1) 28.5 ล้านไร่  แบ่งเป็น ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 28 ล้านไร่ เกษตรกรทั่วไป ไม่เกิน 5 แสนไร่ การรับประกันภัยร่วมจ่ายโดยสมัครใจ
 • (Tier 2) ไม่เกิน 5 แสนไร่ 

 

งบประมาณ

 • สำหรับพื้นที่เอาประกันภัย 28.5 ล้านไร่ (อุดหนุนเบี้ยประกันภัยเฉพาะ Tier 1) จำนวน 1,925.065 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลและเบิกเงินชดเชยจากรัฐบาลตามจำนวนที่จ่ายจริงรวมกับต้นทุนเงินในอัตราต้นทุนทางการเงินของ ธ.ก.ส. ประจำไตรมาสบวก 1 ต่อปี ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราต้นทุนทางการเงินตามอัตราที่แท้จริงทุกไตรมาส 

 

ระยะเวลาขายกรมธรรม์

 • กำหนดวันเริ่มจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต 2565 และกำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ แตกต่างกันตามภูมิภาค ดังนี้
  • ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 1) จำนวน 42 จังหวัด สิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 65
  • ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 2) จำนวน 16 จังหวัด สิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 65
  • ภาคตะวันตก จำนวน 5 จังหวัด สิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 65
  • ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด สิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 65

 

การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 • การประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  

 

ราคาข้าวล่าสุด

สถานการณ์ด้านราคา ณ วันที่ 25 เม.ย. 65

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 12,500-13,800 บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 12,000-13,000 บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 9,000-10,000 บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า 8,400-9,000 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี 10,500-11,500 บาท/ตัน

 

แนวโน้มสถานการณ์ด้านราคาข้าว

ปัจจัยบวก

 • ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
 • สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้อุปสงค์กลับมาฟื้นตัว

ปัจจัยลบ

 • ค่าระวางเรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวได้  

 

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง