"พระบรมธาตุนาดูน" คึกคัก ชาวอีสานแห่ทำบุญไหว้พระ

"พระบรมธาตุนาดูน" คึกคัก ชาวอีสานแห่ทำบุญไหว้พระ
มติชน
6 กรกฎาคม 2563 ( 10:43 )
51
"พระบรมธาตุนาดูน" คึกคัก ชาวอีสานแห่ทำบุญไหว้พระ
“พระบรมธาตุนาดูน” คึกคัก ชาวอีสานแห่ทำบุญไหว้พระ

วันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.มหาสารคาม ว่า ที่พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศใช้ช่วงเวลาวันหยุดยาวเดินทางไปกราบนมัสการพระบรมธาตุนาดูน พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ และถวายเทียนพรรษา ถวายสังฆทาน ตักบาตรพระประจำวันเกิด เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษากันอย่างเนืองแน่น เพื่อสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมอธิษฐานจิต ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

โดยทางมูลนิธิกองทุนพระธาตุนาดูน มีความเข้มงวดในเรื่องการตรวจคัดกรองก่อนเข้าไปสักการะพระบรมธาตุนาดูนในทุกจุด มีการตรวจวัดอุณหภูมิ เน้นย้ำในทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับพระบรมธาตุธาตุนาดูน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่า บริเวณแห่ง นี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุอยู่ในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13–15 สมัยทวาราวดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง