เปิด 4 มาตรการลดค่าเทอม เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท

เปิด 4 มาตรการลดค่าเทอม  เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท
TNN ช่อง16
27 กรกฎาคม 2564 ( 10:05 )
317
เปิด 4 มาตรการลดค่าเทอม  เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท

 


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ   Video Conference  ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 


โดยวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการ  จะเสนอ 4 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด ดังนี้ 


1.ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้นักเรียน โรงเรียนของรัฐและเอกชน คนละ 2,000 บาท รวมประมาณ 10.8 ล้านคน รวมวงเงิน 21,600 ล้านบาท

2.ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนให้ลด หรือตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก ผู้ปกครอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

3.ให้สถานศึกษาสามารถจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใน ปีการศึกษา 2564 ได้

4.ฝึกอบรมด้านอาชีพให้ผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาทต่อคน


ด้านกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองและนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ โดยจะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา กำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่


ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%

ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ลด 30%

ขั้นที่ 3 ส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลด 10%  

ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ 60 %และสถาบันอุดมศึกษาสมทบ 40% ขณะที่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง   ขอ ครม.เห็นชอบ การขอขยายกรอบก่อหนี้เพิ่มเติม วงเงิน 2 แสนล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณปี 2564   รองรับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีการล็อกดาวน์ 13 จังหวัด เนื่องจากขณะนี้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ใช้วงเงินหมดแล้วยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง