กทม.ชวนหญิงตั้งครรภ์รับวัคซีนโควิดเสี่ยงติดเชื้อ-เสียชีวิต

กทม.ชวนหญิงตั้งครรภ์รับวัคซีนโควิดเสี่ยงติดเชื้อ-เสียชีวิต
มติชน
23 ตุลาคม 2564 ( 16:19 )
24
กทม.ชวนหญิงตั้งครรภ์รับวัคซีนโควิดเสี่ยงติดเชื้อ-เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลกในปัจจุบันพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50-60 โดยทั้งประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-16 ต.ค.64 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 4,778 คน ทารกติดเชื้อ 226 คน มารดาเสียชีวิต 95 คน ทารกเสียชีวิต 46 คน และในพื้นที่กทม.มีหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ จำนวน 29,724 คน ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 จำนวน 10,108 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.01 วัคซีนเข็ม 2 จำนวน 6,115 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57 ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 95 ไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย ผลข้างเคียงของวัคซีน และไม่มั่นใจประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งสำนักอนามัย กทม. ได้เร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ให้ทราบถึงความปลอดของวัคซีน รวมถึงหากหญิงตั้งครรภ์ยังต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ควรรับวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ร่วมกับสมาชิกในบ้านมากกว่า 2 คน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในบ้าน แยกของใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน และหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

 

 

สำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดซึ่งอยู่ระหว่างให้นมบุตรที่ประสงค์รับวัคซีนสำนักการแพทย์ กทม. ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพียงนำใบฝากครรภ์ หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ พร้อมบัตรประชาชน มาติดต่อขอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลกลาง 2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 3.โรงพยาบาลตากสิน 4.โรงพยาบาลสิรินธร 5.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ 6.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 7.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 8.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 10.โรงพยาบาลคลองสามวา 11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ BFC รพ. หรือคลินิกฝากครรภ์ประจำ รพ.ทั้ง 11 แห่ง

 

นอกจากนี้มีเปิด Walk-in ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ทั้ง 12 จุด ประกอบด้วย 1.SCB สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) 2.SCG บางซื่อ 3.โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง 4.เซ็นทรัล ลาดพร้าว 5.เซ็นทรัลเวิลด์ 6.สามย่านมิตรทาวน์ 7.โลตัส พระราม 4 8.เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ 9.มหาวิทยาลัยหอการค้า 10.สยามพารากอน 11.เดอะมอลล์ บางกะปิ และ 12.เดอะมอลล์ บางแค ผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีนสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัคซีน 1516 และเฟซบุ๊กเพจ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง