“จุรินทร์”ชวนจีนลงทุน อีอีซี ร่วมเป็นหุ้นส่วนอาเซียน

“จุรินทร์”ชวนจีนลงทุน อีอีซี ร่วมเป็นหุ้นส่วนอาเซียน
TNN ช่อง16
15 ตุลาคม 2563 ( 15:23 )
55
“จุรินทร์”ชวนจีนลงทุน อีอีซี ร่วมเป็นหุ้นส่วนอาเซียน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในช่วงพิธีเปิดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยระบุตอนหนึ่งว่า  ความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้ เป็นกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคที่มีความสำคัญ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีน และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับอาเซียน และท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ยังเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งที่สำคัญในการลำเลียงสินค้าในรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งทางระบบราง ทางน้ำ ทางถนน และทางอากาศ โดยมีภูมิภาคตะวันตกของจีนกับอาเซียนเป็นแกนหลัก และยังสามารถขยายความเชื่อมโยงในการส่งออกสินค้าต่อไปยังทวีปเอเชียกลาง และยุโรปได้

ปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความร่วมมือกับท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ผ่านการจัดทำข้อตกลงท่าเรือพี่น้องระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับ ท่าเรือชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ของจีน เพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ท่าเรือร่วมกัน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เปิดเส้นทางเดินเรือมุ่งตรงสู่ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางบกที่ติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังก่อให้เกิดประโยชน์กับการส่งออกสินค้าเกษตรและผลไม้สดของไทยที่จะส่งไปจีนได้สะดวกขึ้น ขณะเดียวกัน  ไทยมีนโยบายเร่งผลักดันความร่วมมือเชิงลึกกับมณฑลต่างๆ ของจีน ซึ่งรวมถึงมณฑลไห่หนาน ที่รัฐบาลจีนอยู่ระหว่างผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และท่าเรือการค้าเสรีระดับโลก 

นอกจากนี้ ไทยให้ความสำคัญกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  และขอเชิญนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีอีซี โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และไทยกับอาเซียนยังอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนแผนแม่บทของอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน   เพื่อให้จีนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับอาเซียน เชื่อมโยงความร่วมมือด้านการขนส่ง ทั้งทางบกและทางทะเล ภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง  หรือ  BRI  ของจีน

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ไทยได้เข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 โดยกรอบความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้อ่าวเป่ยปู้ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ขยายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก และที่ผ่านมารัฐบาลจีนให้การสนับสนุนและผลักดันกว่างซีให้เป็น “ประตูสู่อาเซียน” และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมทางทะเลในทศวรรษที่ 21 และข้อริเริ่ม BRI ของจีน


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวที่เกี่ยวข้อง