รีเซต

วัคซีนเข็ม 3 สูตรไหนป้องกัน "โอมิครอน" ได้ดีที่สุด เช็กเลย!

วัคซีนเข็ม 3 สูตรไหนป้องกัน "โอมิครอน" ได้ดีที่สุด เช็กเลย!
Ingonn
8 กุมภาพันธ์ 2565 ( 15:07 )
537
วัคซีนเข็ม 3 สูตรไหนป้องกัน "โอมิครอน" ได้ดีที่สุด เช็กเลย!

ใครที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว อยากรู้ว่า วัคซีนเข็ม 3 สูตรไหน ป้องกันโควิดโอมิครอนได้ดีที่สุด วันนี้ TrueID ได้รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขมาไว้ให้แล้ว เพื่อจะได้เช็กว่าวัคซีนที่เราฉีดมา ไม่ว่าจะเป็น ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า ซิโนฟาร์ม ไฟเซอร์ ที่เราฉีดวัคซีนไขว้กันมานั้น สูตรได้ไหนป้องกันการติดเชื้อและลดการเสียชีวิตได้ดีที่สุด

 

กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า จากข้อมูลการใช้จริงของวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย พบว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม มีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อได้ 65% ป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ 88% ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพรายเดือนพบว่า เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงธันวาคม ประสิทธิผลการป้องกันติดเชื้อลดลงเหลือเพียง 50% แต่การป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตลดลงไม่มาก ยังสูงที่ 79% ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 พบประสิทธิผลสูงขึ้นกว่า 2 เข็ม โดยป้องกันการติดเชื้อได้สูง 94% ป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ 98%

 

แต่สำหรับผู้ได้รับวัคซีน 3 เข็ม ช่วงการระบาดเดลต้า ป้องกันการติดเชื้อได้ 93% ป้องกันการเสียชีวิตได้  99%  แต่ช่วงระบาดของโอมิครอน แต่ละสูตรป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ไม่เท่ากัน

 

สูตรฉีดวัคซีนป้องกันโอมิครอน ล่าสุด

 1. ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า
  • ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า 93% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากเดลต้า 99%
  • ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 78% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโอมิครอน 96%

 2. ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์
  • ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า 93% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากเดลต้า 99%
  • ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 63% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโอมิครอน 96%

 3. ซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์
  • ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า 93% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากเดลต้า 99%
  • ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 66% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโอมิครอน 96%

 4. ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า
  • ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า 93% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากเดลต้า 99%
  • ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 68% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโอมิครอน 96%

 5. แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์
  • ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า 93% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากเดลต้า 99%
  • ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 62% และป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโอมิครอน 96%

 

สรุป

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค(คร.) ระบุว่า เมื่อเฉลี่ยทั้ง 5 สูตร สามารถป้องกันการติดเชื้อได้  68% แต่เข็ม 3 ทุกสูตรสามารถป้องกันการเสียชีวิตจากโอมิครอนได้  96%  โดยการกระตุ้นด้วยวัคซีนเวกเตอร์ไวรัส ( Viral vector) หรือ mRNA มีผลไม่ต่างกัน   สรุป คือ วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยช่วงปีที่ผ่านมาช่วยป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการป่วยรุนแรงได้ค่อนข้างดีมาก แต่ฉีดเพียง 2 เข็มแม้ป้องกันป่วยและเสียชีวิตได้แต่ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้ จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3

 

 

 

ทางกระทรวงสาธารณสุข มีการประเมินประสิทธิผลวัคซีนได้ทำต่อเนื่องรายเดือนตั้งแต่เดือน ก.ค. ไปจนถึงธ.ค.2564  โดยพบว่า ผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ประสิทธิผลในช่วงเดือน ก.ค.  ประสิทธิผลเคยสูงถึง  81%  แต่เมื่อเวลาผ่านไปลดลงจนถึง ธ.ค. ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อลดเหลือ 50%  แต่คนที่ฉีด 2 เข็ม ในแง่การป้องกันป่วยรุนแรงเสียชีวิตลดลงไม่มาก จาก 89%  ในเดือน ก.ค.   และเหลือ 79% ในเดือน ธ.ค. แสดงว่าฉีด 2 เข็มป้องกันการติดได้ในช่วงแรกแล้วจะลดลง แต่ยังป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ 

 

สำหรับผลเบื้องต้นประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโควิดใช้จริงในระดับประเทศ ศึกษากลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงรายเดือน  6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค.64)  แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีน 2 โดส และ 3 โดส ดังนี้

เดือน ก.ค. 2564 

ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ 81% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย  89% 
ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ  82%   

 

เดือน ส.ค.2564 

ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ 69% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย  89% 
ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ  97%   ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย  94% 

 

เดือน ก.ย.2564 

ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ 64 % ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย  88% 
ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ   95%   ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย   98% 

 

เดือน ต.ค.2564

ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ  59% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย   89% 
ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ   92%   ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย   99% 

 

เดือน พ.ย.2564 

 • ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ  57% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย   88% 
 • ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ  92 %

 

เดือน ธ.ค.2564 

 • ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ  50% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย   79% 
 • ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ   90%   ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย   96% 


ข้อดีของการฉีดเข็ม 3 พบว่าคนที่ได้ฉีดบูสเตอร์เข็ม 3  การป้องกันการติดเชื้อยังสูงต่อเนื่องเกือบ 90% จาก 82% ในเดือน ก.ค. เพิ่มเป็น 90% ในเดือน ธ.ค. ส่วนการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจาก 94% เพิ่มเป็น 96%  


เมื่อเทียบประสิทธิผลวัคซีนช่วงการระบาดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 กับสายพันธุ์โอมิครอน ช่วงเดือน ม.ค.2565 จากข้อมูล จ.เชียงใหม่ การฉีด 2 เข็ม ช่วงเดลต้าระบาด ป้องกันการติดเชื้อได้ 71% ป้องกันเสียชีวิตถึง 97%  ช่วงโอมิครอนระบาด ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ป้องกันการเสียชีวิตได้ 89%  

 

แต่สำหรับผู้ได้รับวัคซีน 3 เข็ม ช่วงการระบาดเดลต้า ป้องกันการติดเชื้อได้ 93% ป้องกันการเสียชีวิตได้  99%  แต่ช่วงระบาดของโอมิครอน แต่ละสูตรป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ไม่เท่ากัน โดยสูตรซิโนแวค 2 เข็มตามด้วยแอสตร้าเซเนก้า ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนได้ 78%  สูตรซิโนแวค 2 เข็มตามด้วยไฟเซอร์ป้องกันได้ 63%  สูตรซิโนฟาร์ม 2 เข็มตามด้วยไฟเซอร์ ป้องกันได้  66% สูตรไขว้ซิโนแวค 1 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าฯ 2 เข็ม ป้องกันได้ 68%  สูตรแอสตร้าฯ 2 เข็ม ตามด้วยไฟเซอร์ ป้องกันได้  62% 

 

 

 

ข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข , hfocus

 

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง