รพ.มหาราชโคราช เปิดเกณฑ์จัดสรรวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ยังสูง

รพ.มหาราชโคราช เปิดเกณฑ์จัดสรรวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ยังสูง
มติชน
1 สิงหาคม 2564 ( 10:38 )
5
รพ.มหาราชโคราช เปิดเกณฑ์จัดสรรวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ยังสูง

 

วันที่ 1 สิงหาคม นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ของจังหวัดนครราชสีมา ว่า จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ได้จัดสรรกระจายวัคซีนไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดฯ ตามแผนที่เสนอให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับทราบ ซึ่งล่าสุด โควต้าทั้งหมด ของ อ.เมืองนครราชสีมา มีจำนวน 9,196 โดส สำหรับฉีดให้ประชาชน 4,598 คน หรือประมาณ 15-16 % ของประชากร 18-59 ปีทั้งหมดในเขต อ.เมืองนครราชสีมา จำนวน 254,915 คน โดยจะมีจุดบริการฉีดวัคซีนอยู่ 4 จุด ได้แก่ จุดฉีดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา , ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ,รพ.มทส.และ รพ.ค่ายสุรนารี

 

 

ซึ่งรพ.มหาราชฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม มาจำนวน 3,904 โดส สำหรับประชากร 1,952 คน ซึ่งการจัดสรรทางสาธารณสุขจังหวัด และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะพิจารณาตามสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของ รพ.หลักแต่ละแห่ง ส่วนใครจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มบ้าง ต้องรอให้คณะกรรมการจัดสรรวัคซีนของจังหวัดฯ และทางสาธารณสุขตำบล ร่วมกันพิจารณาคัดสรรให้เรียบร้อยก่อน จึงจะประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป

 

 

ทั้งนี้ จุดบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จะมียอดประชากรเป้าหมายทั้งจาก รพ.มหาราชฯ , ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ,ม.ราชภัฎนครราชสีมา ,สาธารณสุขตำบลหัวทะเล , สาธารณสุขตำบลมะค่า และสาธารณสุขเทศบาลนครฯ รวมจำนวน 1,952 คน ซึ่งแบ่งกระจายออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กรการศึกษา จำนวน 673 คน , กลุ่มการแพทย์สาธารณสุข จำนวน 673 คน ,กลุ่มองค์กรการกุศล จำนวน 337 คน , กลุ่มผู้พิการ จำนวน 50 คน , กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด จำนวน 50 คน , กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 135 คน และกลุ่มพระภิกษุ นักบวช จำนวน 34 คน ส่วนจุดบริการฉีดวัคซีนที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา จะมีโควต้าสำหรับประชากรเป้าหมายของ รพ.เทพรัตน์ รพ.จิตเวชฯ ,รพ.กองบิน 1 , รพ.โกลเด้นเกท ,รพ.กรุงเทพ-ราชสีมา และสาธารณสุขตำบลศรีษะละเลิง รวมจำนวน 1,737 คน ขณะที่จุดฉีดที่ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ได้โควตา จำนวน 437 คน และ รพ.ค่ายสุรนารี จะได้โควต้า 472 คน

 

 

 

 

ในขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังน่าเป็นห่วง มียอดผู้ป่วยรายใหม่สูงต่อเนื่องทุกวัน มีจำนวนเกิน 300 ราย ติดต่อกันมากว่า 5 วันแล้ว ซึ่งเป็นการติดเชื้อกันเองในพื้นที่จังหวัด มากกว่าติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมใกล้แตะ 7,000 รายแล้ว สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปจากเป้าหมาย 2,116,700 ราย ขณะนี้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปจำนวน 300,935 ราย คิดเป็น 13.75% เข็มที่ 2 จำนวน 132,052 ราย คิดเป็น 6.20% รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว 432,987 โดส

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง