รีเซต

สธ.พิจิตร เผยไอคิวเด็กปฐมวัย 99.83 'ต่ำกว่ามาตรฐาน' กมธ.ฯ วุฒิสภา เล็งยกเป็นวาระเร่งแก้

สธ.พิจิตร เผยไอคิวเด็กปฐมวัย 99.83 'ต่ำกว่ามาตรฐาน' กมธ.ฯ วุฒิสภา เล็งยกเป็นวาระเร่งแก้
มติชน
25 มิถุนายน 2565 ( 16:57 )
40
สธ.พิจิตร เผยไอคิวเด็กปฐมวัย 99.83 'ต่ำกว่ามาตรฐาน' กมธ.ฯ วุฒิสภา เล็งยกเป็นวาระเร่งแก้

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระบบสารสนเทศด้านเด็กปฐมวัยและวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยพบ เด็กปฐมวัยและวัยเรียนจังหวัดพิจิตร ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับระดับ IQ ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน มีอัตราการคลอดก่อนกำหนด และพัฒนาการล่าช้า

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางมาติดตาม เสนอ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข (สมาชิกวุฒิสภา) พร้อมด้วยนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านการศึกษา นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระบบสารสนเทศด้านเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ.เมืองพิจิตร โดยมีนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ต้อนรับ

 

โดยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พบว่า เด็กปฐมวัยและวัยเรียนจังหวัดพิจิตร ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับระดับ IQ อยู่ที่ 99.83 ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน IQ=100 และยังพบว่า มีอัตราการคลอดก่อนกำหนด พัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 26 มีปัญหาภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 25 มากกว่าค่าเฉลี่ยที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 20 ส่วนด้านกายภาพ พบว่า มีปัญหาฟันผุ

 

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กล่าวเน้นย้ำ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและวัยเรียน พร้อมทั้งจะนำเสนอให้เป็นวาระของคนพิจิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับ IQ EQ เด็กพิจิตร ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง