รีเซต

“สุริยะ”เร่งการลงทุนเขตศก.พิเศษ ยกระดับศก.ชุมชน เพิ่มจ้างงานคนพื้นที่

“สุริยะ”เร่งการลงทุนเขตศก.พิเศษ ยกระดับศก.ชุมชน เพิ่มจ้างงานคนพื้นที่
มติชน
29 มิถุนายน 2563 ( 07:29 )
47
“สุริยะ”เร่งการลงทุนเขตศก.พิเศษ ยกระดับศก.ชุมชน เพิ่มจ้างงานคนพื้นที่

“สุริยะ”เร่งการลงทุนเขตศก.พิเศษยกระดับศก.ชุมชน หวังดึงเงินลงทุน เพิ่มจ้างงานคนพื้นที่

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลังจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ….ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสานต่อภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยประสบผลสำเร็จ พร้อมตั้งเป้าหมายให้เกิดการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมรองรับนักลงทุนที่สนใจเข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน การจ้างงานในพื้นที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว นิคมอุตสาหกรรมสงขลา อ.สะเดา จ.สงขลา และนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา

 

“ได้เน้นให้การตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา ช่วยรองรับผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 7,000 อัตรา และเกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาท”นายสุริยะกล่าว

สำหรับร่างระเบียบดังกล่าว หากประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จะช่วยเป็นกลไกในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อเนื่อง อาทิ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 แห่ง และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม อาทิ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง – ตะวันตก

 

อย่างไรก็ตามในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ล่าสุดได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการขาย เช่าที่ดินต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในพื้นที่ และลดกระทบจากโควิด -19 อาทิ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา จะได้รับส่วนลด 5% ของอัตราราคาขายที่ดิน ยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาซื้อขายที่ดิน และสามารถแบ่งชำระการซื้อที่ดินในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินได้ภายใน 6 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย , การเช่าที่ดิน จะได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรก

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการกนอ. กล่าวถึงการลงทุนครึ่งปีหลัง 2563 ว่า จากคาดการณ์แนวโน้มการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีการฟื้นตัว หากมีการเปิดน่านฟ้า และการปลดล็อกดาวน์ประเทศหลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลได้ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกนอ.ได้จัดแพคเกจกระตุ้นการลงทุน อาทิ ลดราคาค่าเช่าที่ดิน ในนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ นิคมอุตสาหกรรมชายแดน จ.สระแก้ว

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง