รีเซต

มองโกเลียในมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม 'วัวเนื้อ'

มองโกเลียในมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม 'วัวเนื้อ'
Xinhua
19 เมษายน 2566 ( 10:47 )
160
มองโกเลียในมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม 'วัวเนื้อ'

ทงเหลียว, 18 เม.ย. (ซินหัว) -- บรรยากาศฟาร์มปศุสัตว์เพาะพันธุ์วัวเนื้อ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเคอเอ่อร์ชิ่น เมืองทงเหลียว เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนเมืองทงเหลียวได้ปรับปรุงสารพัดมาตรการเข้ากับสภาพท้องถิ่น ซึ่งมุ่งสร้างฐานผลิตภัณฑ์การเกษตรและปศุสัตว์อันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง พัฒนาอุตสาหกรรมวัวเนื้ออย่างจริงจัง รวมถึงขยับขยายขนาดและมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ทุน เทคโนโลยี การจัดการ และอื่นๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอนึ่ง ปัจจุบันเมืองทงเหลียวมีวัวเนื้อในคลังอยู่ที่มากกว่า 3 ล้านตัวต่อปี และวางแผนเพิ่มจำนวนเป็น 4 ล้านตัวต่อปีภายในปี 2025 เพื่อมูลค่าผลผลิตของทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมสูงแตะ 5 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.49 แสนล้านบาท)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง