รีเซต

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565
TNN ช่อง16
29 กรกฎาคม 2565 ( 18:01 )
69
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ สัปดาห์นี้ ราคาปรับลงจากหาบละ 720 บาท เป็นหาบละ 711 บาท จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แม้ราคาจะปรับลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่สภาพอากาศยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 600.25 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตข้าวโพดสหรัฐฯ ปัจจุบันกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานข้าวโพดที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากที่ 61% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด โดยลดลงจาก 64% ในสัปดาห์ก่อนหน้าและต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในสัปดาห์หน้ายังคงน้อยโดยเฉพาะฝั่งตะวันตก จึงทำให้ตลาดมีความกังวลต่อผลผลิต ด้านอุปสงค์ ข้าวโพดเพื่อนำไปผลิตเป็นเอทานอล Information Administration (EIA) ประกาศยอดการผลิตเอทานอลในสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.01 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหหน้าเล็กน้อย ส่วนสต๊อกเอทานอล ลดลงระหว่างสัปดาห์จาก 23.5 ล้านบาร์เรล คงเหลือ 23.3 ล้านบาร์เรล 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 22.60 บาท สภาวะอากาศในพื้นที่เพาะปลูกฝั่งอเมริกายังคงร้อนและแห้งแล้ง ทำให้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตปรับตัวลดลง ขณะที่ปริมาณซื้อและนำเข้ากากถั่วเหลืองของประเทศจีนปรับตัวลดลง ทำให้ภาพรวมความต้องการซื้อในตลาดมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามสต๊อกในแต่ละประเทศยังคงมีปริมาณที่ไม่สูงมากเช่นเดิม              

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,578.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 488.9 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากถั่วเหลืองสหรัฐฯ ที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากยังถูกประเมินลดลงอย่างต่อเนื่อง จากรายงานคุณภาพถั่วเหลืองล่าสุดอยู่ที่ 59% ลดลงจาก 61% โดยโซนที่ได้รับผลกระทบจะเป็นแถบฝั่งตะวันตกทั้งหมด เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่เบาบาง ส่งผลทำให้ความชื้นในดินไม่เพียงพอต่อพืช ขณะที่ด้านอุปสงค์การนำเข้าถั่วเหลืองสหรัฐฯ จากประเทศจีนล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน ยอดการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็น 773,134 ตัน แต่ยังน้อยกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 1.73 ล้านตัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การจับปลาของประเทศเปรู ในฤดูกาลแรกของปีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยปริมาณปลาที่จับได้จริงประมาณ 85% ของโควต้า ซึ่งใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่จีนผู้ซื้อหลัก ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับที่สูง ส่วนปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมยังคงทรงตัวในระดับสูง

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 51.00 บาท ขณะที่ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาทรงตัว

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตกำลังใกล้เข้ามาถึง ตลาดซื้อขายข้าวในต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคายังคงทรงตัว โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 391 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 386 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,410 บาท เป็นกระสอบละ 1,420 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,290 บาท เป็นกระสอบละ 1,280 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่การบริโภคยังคงได้ปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวที่คึกคักทั้งภายในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100) 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน

สภาวะอากาศในช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจับจ่ายชะลอตัวลง โดยราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำ "ไข่ไก่" คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 3.40 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัวข่าวที่เกี่ยวข้อง