รีเซต

ธพ.ปลื้มยอดขายบี10แรง พุ่ง1ใน3ของปริมาณใช้รวม

ธพ.ปลื้มยอดขายบี10แรง พุ่ง1ใน3ของปริมาณใช้รวม
มติชน
26 กันยายน 2563 ( 04:25 )
41
ธพ.ปลื้มยอดขายบี10แรง พุ่ง1ใน3ของปริมาณใช้รวม

ธพ.ปลื้มยอดขายบี10แรง คิดเป็น1ใน3ของปริมาณการใช้ทั้งหมด

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า จากนโยบายปรับสมดุลปาล์มเพื่อความยั่งยืนของกระทรวงพลังงาน กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ (สำหรับรถดีเซลทั่วไป) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 (สำหรับรถเก่าและรถยุโรป) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 (สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่) เป็นน้ำมันดีเซลทางเลือก เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลในภาคพลังงานให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบให้มีความยั่งยืน

 

ล่าสุดพบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ยต่อวันในช่วง 1 – 21 กันยายน 2563 เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดย มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 62.6 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 อยู่ที่ 40.4 ล้านลิตร/วัน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 อยู่ที่ 19.9 ล้านลิตร/วัน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 อยู่ที่ 2.3 ล้านลิตร/วัน ซึ่งการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 คิดเป็นปริมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณการใช้กลุ่มน้ำมันดีเซล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง