รีเซต

ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งงด 'คอนเสิร์ต-ชกมวย-ชนไก่' ฝ่าฝืนโทษจำคุก ปรับ สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว

ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งงด 'คอนเสิร์ต-ชกมวย-ชนไก่' ฝ่าฝืนโทษจำคุก ปรับ สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว
มติชน
23 ธันวาคม 2563 ( 20:11 )
90
ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งงด 'คอนเสิร์ต-ชกมวย-ชนไก่' ฝ่าฝืนโทษจำคุก ปรับ สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ออกคำสั่งการจัดกิจกรรม ให้งดจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต การแข่งขันชกมวย และการชนไก่ โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ได้ปรากฎการระบาดขึ้นใหม่ในพื้นที่บางจังหวัดของประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

 

ดังนั้น ของดกิจกรรม ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จ.ปทุมธานี ดังนี้


1.การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต
2.การแข่งขันชกมวย
3.การชนไก่

 

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคมเป็นต้นไป ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่เหมือนหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการอาจถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกประกาศห้ามเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อป้องกันโควิด นอกจากนี้ทาง รพ.ได้จัดส่งหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N-95 ให้ทุกโรงพยาบาลในจ.สมุทรสาคร 15,000 ชุด

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตระหนักถึงภารกิจอันยากลำบากของบคุลากรทางการแพทย์ในการจัดการป้องกันรักษาและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดร้ายแรงทั่วโลก และมีความไม่พอเพียงของอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับโรคติดต่อทางเดินหายใจร้ายแรงโควิด-19 โดยเฉพาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนถึงเกือบหนึ่งพันคนในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครเพียงจังหวัดเดียวที่จะรองรับได้ และทำให้เกิดความขาดแคลนอุปกรณ์มาตรฐานสูงสำหรับปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ต่างรับมือกับโควิด-19 จำนวนมากในห้วงเวลาและสถานที่ที่จำกัด และมีโอกาสที่บุคลากรทางการแพทย์จะติดเชื้อจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาสูงมาก

ดังนั้น เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยการสนับสนุนของบริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด จึงได้จัดหาหน้ากากป้องกันการติดเชื้อชนิด N-95 จำนวน 15,000 ชุด จัดส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ ทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะจัดส่งให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภายในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม นี้ตามจำนวนดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร (509 เตียง) จำนวน 5,000 ชุด
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3,000 ชุด
3. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (300 เตียง) จำนวน 3,000 ชุด
4. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (250 เตียง) จำนวน 3,000 ชุด
5. โรงพยาบาลนครท่าฉลอม (50 เตียง) จำนวน 1,000 ชุด
การจัดส่งหน้ากากป้องกันการติดเชื้อชนิด N-95 จำนวน 15,000 ชุด แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนเวชภัณฑ์โดยเร่งด่วน เพื่อจัดการกับปัญหาการระบาดรอบใหม่เฉพาะหน้าเท่านั้น ในรอบต่อไปหากมีความช่วยเหลือสนับสนุนใดที่กลุ่มโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งของประเทศจะสามารถสนับสนุนและเป็นพลังเสริมที่เข้มแข็งให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสมุทรสาครได้อีก ก็จะมีการดำเนินการโดยเร่งด่วน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวว่าเป็นไปตามมาตรการที่ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประมาชน มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจริงๆ และไม่น่าเชื่อที่การไฟฟ้ามีส่วนร่วาด้วย งานนี้ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมาก ให้ใช้สถานที่อำนวยความสะดวกและไปเชิญผู้ใช้แรงงานมาตรวจโรค ฉะนั้นเป็นบูรณาการเชิงรุกอย่างแท้จริง ปกติวางเกณฑ์ไว้ก็คือ 24 ชั่วโมง แต่จำนวนของผู้มาตรวจก็มีผล มากน้อยขนาด ส่วนแรงงานที่มาตรวจอันดับแรกต้องรักษาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ส่วนแรงงานที่ละเมิดกฎหมายก็ดำเนินคดี

สำหรับ จังหวัดปทุมธานีไม่เรียกการระบาดเป็นการติดเชื้อมาจากที่อื่น ประชาชนสองรายแรกไปค้าขายและกลับมา ผมไปเยี่ยมก็ยังไม่มีไข้อะไร อาการดียังไม่ต้องให้ยา สภาพดี อีกรายเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องแล็ป พี่น้องประชาชนสบายใจได้ทำงานในห้อแล็ปเท่านั้น ส่วนเพื่อนที่นำไปส่งโรงพยาบาลได้รับการตรวจทั้งสามคนไม่พบเชื่อ ส่วนห้องแล็ปที่รักษานักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องแล็ปห้องแล็ปนั้นได้รับการฆ่าเชื้ออย่างดีเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง