รีเซต

EASTW โชว์กำไรปี 64 ที่ 1,061.60 ลบ. ปันผลอีก 0.24 บ./หุ้น จ่าย 27 พ.ค.นี้

EASTW โชว์กำไรปี 64 ที่ 1,061.60 ลบ. ปันผลอีก 0.24 บ./หุ้น จ่าย 27 พ.ค.นี้
ทันหุ้น
7 มีนาคม 2565 ( 15:37 )
110
EASTW โชว์กำไรปี 64 ที่ 1,061.60 ลบ. ปันผลอีก 0.24 บ./หุ้น จ่าย 27 พ.ค.นี้

ข่าววันนี้ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยผลประกอบการปี 2564 กำไรสุทธิปี 64 แตะ1,061.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 297.45 ล้านบาท จากปีก่อนผลจากรับรู้ยอดขายน้ำดิบเพิ่มขึ้น เตรียมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น27 พฤษภาคมนี้ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้นในขณะที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนต่างๆ และการบริหารจัดการที่ดีในภาวะสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำและสร้างโอกาสในธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างต่อเนื่อง

 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์(EASTW) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2564 รายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 4,630.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426.20 ล้านบาท หรือ 10.14% โดยหลักจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายกลุ่มอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน ปี 2563 และมีกำไรสุทธิ 1,061.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 297.45 ล้านบาท หรือ 38.93%

 

สำหรับปี 2564 อีสท์ วอเตอร์มีรายได้จากการขายน้ำดิบ จำนวน 2,941.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 468.13 ล้านบาท หรือ18.93% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยรายได้น้ำดิบเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำดิบเพิ่มสูงขึ้นจากลูกค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวม 35.27 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 15.40 โดยปริมาณน้ำดิบสูบจ่ายเพิ่มขึ้นที่ 296.85 ล้าน ลบ.ม. จากปี 2563 ที่255.89 ล้าน ลบ.ม.โดยสามารถแยกกลุ่มลูกค้าเป็นนิคมอุตสาหกรรม61% กลุ่มอุปโภคบริโภค 27% กลุ่มสวนอุตสาหกรรม 2% กลุ่มกิจการประปาของกลุ่มบริษัท 9% กลุ่มโรงงานทั่วไป 1%โดยสามารถจำแนกตามพื้นที่สูบจ่ายน้ำแบ่งเป็นพื้นที่มาบตาพุด 61% พื้นที่ชลบุรี 22% พื้นที่ปลวกแดง-บ่อวิน 12% และพื้นที่ฉะเชิงเทรา 5%

 

ส่วนรายได้จากการขายน้ำประปามีจำนวน 1,430.06 ล้านบาท ลดลง 37.83 ล้านบาท หรือ 2.58%เมื่อเทียบกับปี 2563 ในขณะที่ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายลดลง 0.65 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 0.66 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563สาเหตุหลักจากราคาจำหน่ายน้ำประปาเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายน้ำอุตสาหกรรมจำนวน 17.90 ล้านบาท โดยมีปริมาณจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรม จำนวน 1.18 ล้าน ลบ.ม.

 

ในด้านสถานการณ์น้ำพบว่าแหล่งน้ำของอีสท์ วอเตอร์ในพื้นที่ชลบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์คอนข้างสูง คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวันออกเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม2565 จะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติประมาณ 20% ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของบริษัทในพื้นที่ชลบุรีและระยองเฉลี่ยอยู่ที่ 85.64% และ 86.08% ของความจุอ่างเก็บน้ำ

 

“ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องทั่วโลกยังคงมีปัจจัยบวกจากการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการEEC ซึ่งอีสท์ วอเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการให้บริการน้ำครบวงจร ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำให้แก่ EECจึงมั่นใจได้ว่าอีสท์วอเตอร์จะยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต” นายจิรายุทธ กล่าว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง