รีเซต

คาด! ส่งออกทุเรียนไปจีนแข่งขันสูง ปี 68 - 73 กระทบ 2 แสนล้าน

คาด! ส่งออกทุเรียนไปจีนแข่งขันสูง ปี 68 - 73 กระทบ 2 แสนล้าน
TNN ช่อง16
31 ตุลาคม 2565 ( 10:55 )
104
คาด! ส่งออกทุเรียนไปจีนแข่งขันสูง ปี 68 - 73 กระทบ 2 แสนล้าน

Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย วิเคราะห์ "จับชีพจรทุเรียนไทย จะโดนโค่นบัลลังก์หรือไม่? หลังศึกแย่งชิงตลาดจีนดุเดือด" โดยประเมินว่า ตลาดส่งออกทุเรียนไทยไปจีนในช่วงปี 2565-2573 จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 19.3 ต่อปี มีมูลค่า 22,162 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 7 แสนล้านบาท ในปี 2573 จากปัจจุบันที่ราว 120,000 ล้านบาท จากความต้องการบริโภคทุเรียนของชาวจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

แต่อย่างไรก็ดี Krungthai COMPASS ประเมินว่าส่วนแบ่งตลาดทุเรียนของไทยในจีนจะมีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ 95.9 ในปี 2564 เหลือร้อยละ 90.4 ในปี 2568 และร้อยละ 88.1 ในปี 2573 จากการที่จีนสามารถปลูกทุเรียนได้เองและการส่งออกทุเรียนของประเทศคู่แข่งไปจีนมากขึ้น ได้แก่ มาเลเซีย และเวียดนาม 

ซึ่งคาดว่า จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนไปจีนในช่วง ปี 2568-2573 รวมกันอยู่ที่กว่า 6,318 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท (คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณ 32 บาท/เหรียญสหรัฐฯ) 

Krungthai COMPASS แนะนำว่า หากผู้ประกอบการปลูกและค้าทุเรียนต้องการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนควรใช้หลัก D-U-R-I-A-N ได้แก่ 

D - Develop พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและบรรจุภัณฑ์

U - Unique นำเสนอเอกลักษณ์ของทุเรียนไทย 

R - Research เน้นการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนให้มีคุณภาพ

I - Improve ปรับปรุงต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งขยายช่องทางการขายทุเรียนไทยผ่านระบบ e-Commerce มากขึ้น 

A - Assurance ภาครัฐควรมีบทบาทในการสร้างความเชื่อมั่นของระบบการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานทุเรียน 

และ N - New market ขยายการส่งออกทุเรียนไปตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งออกที่กระจุกตัวในตลาดจีน 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง