รีเซต

รถไฟความเร็วสูง 'ฮ่องกง-แผ่นดินใหญ่' ฟื้นบริการเต็มรูปแบบ

รถไฟความเร็วสูง 'ฮ่องกง-แผ่นดินใหญ่' ฟื้นบริการเต็มรูปแบบ
Xinhua
1 เมษายน 2566 ( 18:19 )
20
รถไฟความเร็วสูง 'ฮ่องกง-แผ่นดินใหญ่' ฟื้นบริการเต็มรูปแบบ

ฮ่องกง, 1 เม.ย. (ซินหัว) -- วันเสาร์ (1 เม.ย.) การบริการรถไฟความเร็วสูง (XRL) ระยะไกล ช่วงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน กลับมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางการเงินเข้ากับหลายจุดหมายปลายทางนอกมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ที่อยู่ใกล้เคียงเอ็มทีอาร์ คอร์เปอเรชัน (MTR Corporation) คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟหัวกระสุนสู่แผ่นดินใหญ่ในวันเสาร์ (1 เม.ย.) จะสูงกว่า 30,000 คน ขณะบัตรโดยสารช่วงเช้าสู่จุดหมายอย่างเซี่ยเหมินและปักกิ่งถูกจำหน่ายหมดแล้วประชาชนเข้าแถวซื้อบัตรโดยสารข้ามพรมแดนล่วงหน้า 14 วัน ณ สถานีเกาลูนตะวันตก ซึ่งเป็นสถานีปลายทางในส่วนฮ่องกงของทางรถไฟความเร็วสูง สายกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง ที่เชื่อมโยงฮ่องกงเข้ากับเครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงบนแผ่นดินใหญ่อนึ่ง ทางรถไฟความเร็วสูง สายกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง ได้ดำเนินงานอย่างราบรื่น ตั้งแต่มีการกลับมาบริการระยะทางสั้น เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง