รีเซต

เอาผิด "มิจฉาชีพ" อ้างเป็น จนท.รัฐ หลอกเก็บ "ค่านายหน้า" จัดหาผู้เข้าพักในพื้นที่ควบคุมโรค

เอาผิด "มิจฉาชีพ" อ้างเป็น จนท.รัฐ หลอกเก็บ "ค่านายหน้า" จัดหาผู้เข้าพักในพื้นที่ควบคุมโรค
มติชน
22 พฤษภาคม 2563 ( 16:43 )
100
เอาผิด "มิจฉาชีพ" อ้างเป็น จนท.รัฐ หลอกเก็บ "ค่านายหน้า" จัดหาผู้เข้าพักในพื้นที่ควบคุมโรค
 

ค่านายหน้า- จากกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสว่า มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรียกเก็บค่านายหน้าจากผู้ประกอบกิจการที่พักซึ่งรัฐจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรค (State Quarantine) หรือพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยอ้างว่าได้รับมอบอำนาจในการจัดให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เข้าพัก นั้น

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) สธ. เปิดเผยว่า สบส.ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อบุคลากรของ สธ.และกระทรวงกลาโหม (กห.) แล้ว พบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคลากรของทั้ง สธ. และ กห. จึงได้มอบหมายให้นิติกรของ สธ. ดำเนินการแจ้งความเอาผิดผู้ที่แอบอ้าง ขอเน้นย้ำว่า สธ.ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินจากโรงแรมที่ให้บริการ State Quarantine และ Alternative State Quarantine

 

นพ.ธเรศ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล สธ.ได้ร่วมกับ กห.ดำเนินการจัดหาที่พัก State Quarantine และ Alternative State Quarantine โดยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่สนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ สบส. โดยได้ดำเนินการตามแนวทางที่ชัดเจน และให้โรงแรมที่สนใจส่งรายละเอียดพร้อมประเมินตนเอง หลังจากนั้นคณะทำงานของ สธ. และ กห. จะดำเนินการตรวจประเมินความเหมาะสม

 

“ขณะนี้สามารถรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอ ขณะนี้มี State Quarantine ทั้งหมด 25 แห่ง 8,369 ห้อง และ Alternative State Quarantine 4 แห่ง 303 ห้อง รวมทั้งสิ้น 29 แห่ง 8,672 ห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563) โดยขอผู้ประกอบการโรงแรมอย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าจะมีการอำนวยความสะดวกในการผ่านเกณฑ์ประเมิน State Quarantine และ Alternative State Quarantine” นพ.ธเรศ กล่าวและว่า หากมีบุคคลแอบอ้างในลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งที่สายด่วน 1426 หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร.0 2193 7057 ในวันและเวลาราชการ” นพ.ธเรศ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง