รีเซต

เฝ้าระวัง 10 โรคไวรัสอุบัติใหม่ สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก

เฝ้าระวัง 10 โรคไวรัสอุบัติใหม่ สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก
TNN ช่อง16
12 มีนาคม 2566 ( 16:43 )
81
เฝ้าระวัง 10 โรคไวรัสอุบัติใหม่ สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์เฝ้าระวัง 10 โรคไวรัสอุบัติใหม่ สุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics ระบุว่า   มาสำรวจประเทศที่มีการระบาด (outbreak) ล่าสุดของ 10 โรคไวรัสอุบัติใหม่ (Emerging disease)  ที่สุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก (Pandemic): 

โรคอุบัติใหม่ คือ โรคที่เพิ่งปรากฏขึ้นในกลุ่มประชากรในภูมิภาคหนึ่ง หรือเคยปรากฏขึ้นมาก่อนแต่เกิดการกลายพันธุ์ระบาดเพิ่มจำนวนขึ้นในพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใหม่ หรือในประเทศใหม่อย่างรวดเร็ว (outbreak)  โรคอุบัติใหม่หากเกิดจากเชื้อก่อโรคชนิดใหม่ที่ไม่รู้จักมาก่อนทางองค์การอนามัยโลกจะจัดให้อยู่ในกลุ่มของโรค “เอ็กซ์ (X)” 

“โรคเอ็กซ์” เป็นคำที่องค์การอนามัยโลกใช้เพื่ออ้างถึงโรคใหม่ที่สมมุติว่าอาจเกิดขึ้นในอนาคตและทำให้เกิดการระบาดไปทั่วโลกอย่างรุนแรง คำว่า “โรคเอ็กซ์” ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยองค์การอนามัยโลกเมื่อปี 2561 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือเชื้อโรคตัวใหม่ที่อาจอุบัติขึ้นในอนาคต (R&D Blueprint for Action to Prevention Epidemics)

โรคอุบัติใหม่สามารถส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในแง่ของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต และยังสามารถส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย 

ตัวอย่างของโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ เอชไอวี/เอดส์ โรคไวรัสอีโบลา โรคซาร์ส ไวรัสซิกา และโควิด-19

จึงจำเป็นต้องติดตาม (monitoring) และศึกษาโรคอุบัติใหม่แต่ละชนิดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าใจถึงแหล่งกำเนิด การเปลี่ยนแปลงของการแพร่เชื้อ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดีมีความร่วมมือกับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ในการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสและจุลชีพที่อาจแพร่ระบาดเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนไทย

สถานที่และเวลาของการระบาดล่าสุดของ "10 โรคไวรัสอุบัติใหม่(Emerging disease) ในปี พ.ศ. 2565-2566  

10 โรคไวรัสอุบัติใหม่ (Emerging disease) 

1.ไวรัสโคโรนา 2019 

เป็นที่น่ายินดีที่ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยและทั่วโลกลดจำนวนลงอย่างมาก คาดว่าโรคโควิด-19 ในหลายประเทศกำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่สาธารณสุขของแต่ละประเทศควบคุมได้

ข้อมูลจากภาคเอกชนและองค์กรจิตอาสาที่ศูนย์จีโนมฯได้รับ

จ.ภูเก็ต (จากสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง)

ข้อมูลตั้งแต่ 1-9/3/2566

- จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ RT-PCR ลดลงมากเฉลี่ยวันละประมาณ 2-5 คน

- วัตถุประสงค์ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

- ไม่พบผลบวก

สนามบินดอนเมือง

ข้อมูลตั้งแต่ 1-9/3/2566

- จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจ RT-PCR ลดลงมากเฉลี่ยวันละประมาณ 10-15 คน

- วัตถุประสงค์ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ (จีน, ญี่ปุ่น, อื่นๆ)

- พบผลบวกร้อยละ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง