เกษตรกรประมงแห่ลงทะเบียนรับสิทธิเงิน 15,000 บาทจากรัฐบาล

เกษตรกรประมงแห่ลงทะเบียนรับสิทธิเงิน 15,000 บาทจากรัฐบาล
77ข่าวเด็ด
11 พฤษภาคม 2563 ( 03:54 )
101
เกษตรกรประมงแห่ลงทะเบียนรับสิทธิเงิน 15,000 บาทจากรัฐบาล

 

ปราจีนบุรี – เกษตรกรประมงจังหวัดปราจีนบุรี ยังคงหลั่งไหลต่อทะเบียนประมงและขึ้นทะเบียนประมงใหม่เพิ่มเติม เพื่อรับสิทธิเงิน 15,000 บาท จากรัฐบาล

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานประมงอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจประมงอำเภอบ้านสร้าง 

 

 

ในการให้บริการเกษตรกรตามนโยบายของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับต่อทะเบียนเกษตรกรประมงรายเก่าที่ขาดอายุ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมงรายใหม่ และรับจดแจ้งการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล โดยมีเกษตรกรประมง ต่างหลั่งไหลมาต่อทะเบียนประมงที่ขาดอายุ และขึ้นทะเบียนประมงใหม่ กันเป็นจำนวนมาก

 

 

ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้เข้ารับบริการ พบว่า ได้รับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้าน ญาติมิตร จากวิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งจากอินเทอร์เน็ต จึงมาติดต่อสำนักงานประมงอำเภอบ้านสร้าง เพื่อให้เกิดสิทธิตามที่รัฐบาลกำหนด โดยหวังจะได้เงินจำนวน 15,000 บาท ไปบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากที่ผ่านมา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบให้ขาดรายได้ เพราะไม่สามารถจำหน่ายสัตว์น้ำได้เหมือนในภาวะปกติ ประกอบกับในพื้นที่เกิดภัยแล้งที่รุนแรง ส่งผลให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยากขอร้องให้รัฐบาลพิจารณาให้ความช่วยเหลือในประเด็นผลกระทบจากภัยแล้งด้วย

 

 

 

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการของเจ้าหน้าที่ ในแพกุ้งแพปลา ได้แก่ แพ อ.รุ่งเรือง แพครูปัญญากรุ๊ป แพสถานีกุ้งเป็น และแพมั่งมี โดยจากการสอบถามพบว่า ในปัจจุบันกำลังการซื้อ-ขาย ยังค่อนข้างต่ำกว่าสถานการณ์ปกติร้อยละ 50 เนื่องจากตลาดปลายทางมีความต้องการซื้อน้อย เมื่อซื้อไปแล้วขายต่อไม่ได้ เพราะลูกค้าปลายทางส่วนใหญ่ คือ ร้านอาหาร ยังไม่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการอย่างในภาวะปกติ อีกทั้งกำลังซื้อของภาคครัวเรือนลดลง ดังนั้น ผู้ประกอบการแพต่างๆ จึงต้องปรับตัวโดยการประคับประคองกิจการในหลายด้านให้อยู่รอด โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่าย เพื่อรอวันที่ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป

 

 

—————————
ข่าว-ภาพโดย/อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์, วัฒนา พวงสมบัติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง