มหาเศรษฐีจีน สายตรงถึง ททท. เตรียมเที่ยวไทยยาว หลังครม. ไฟเขียววีซ่าพิเศษ

มหาเศรษฐีจีน สายตรงถึง ททท. เตรียมเที่ยวไทยยาว หลังครม. ไฟเขียววีซ่าพิเศษ
ข่าวสด
16 กันยายน 2563 ( 10:20 )
119
มหาเศรษฐีจีน สายตรงถึง ททท. เตรียมเที่ยวไทยยาว หลังครม. ไฟเขียววีซ่าพิเศษ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการออกวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวได้ 270 วัน หรือ 9 เดือนนั้น น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า มีมหาเศรษฐีจีน สอบถามรายละเอียดการเดิน เที่ยวไทย โดยระบุว่าจอาจจะเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) ต้องการมาพักประมาณ 60 วัน

 

“เชื่อว่าหากรายละเอียดทุกอย่างชัดเจน น่าจะมีเศรษฐีจากต่างประเทศสนใจเดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมาก เพราะหลังข่าว ครม.ออกไปต่างประเทศโทรมาสอบถามจำนวนมาก ส่วนการเดินทางเข้ามา ต้องใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำ หรือ เครื่องบินส่วนตัวบินไปยังสถานที่ปลายทางเลย โดยไม่ได้แวะ ณ จุดใดๆ ก่อน อาทิ หากต้องการไปเที่ยว อนันตรา ภูเก็ตก็ต้องบินตรงไปยังภูเก็ตจะแวะสุวรรณภูมิไม่ได้”

 

น.ส.ฐาปนีย์ สำหรับประมาณการรายได้จากนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพำนักระยะยาว Special Tourist VISA (60 วัน)นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ประมาณ 100 คน/เที่ยวบิน สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบินคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ 1,200 คน/เดือน และคิดเป็นจำนวน 14,400 คน/ปี

 

ประมาณการรายได้จากจำนวนนักท่องเที่ยว 1,200 คน/เดือน มีรายได้ 1,030.732 ล้าน บาท ประมาณการรายได้จำนวนนักท่องเที่ยว 14,400 คน/ปี มีรายได้ 12,368.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพำนักระยะยาวSpecial Tourist VISA (60 วัน)ค่าใช้จ่ายรวม/คน/ทริป 858,944 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน 14,316 บาท

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 ศบค. ประกาศผ่อนปรนอนุญาตให้ชาวต่างชาติ 4 กลุ่ม เข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ ชาวต่างชาติเข้ามาจัดแสดงสินค้าในราชอาณาจักร,กองถ่ายภาพยนตร์ที่จะเข้ามาถ่ายทำในประเทศ,กลุ่ม Medical and Wellness สมาชิก ไทยแลน์อีลีทการ์ด และล่าสุด เพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Premium Long Stay) เป็นกลุ่มที่ 5

 

แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)
ข้อปฏิบัติก่อนการเดินทางเข้าประเทศ
1. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
2. ทำประกันสุขภาพประกันโควิด-19 ตามข้อกำหนดของรัฐบาล
3. ข้อมูลที่ต้องแจ้งกับบริษัทผู้ประสานงานก่อนการเดินทาง
3.1 โปรแกรมการเดินทางและกำหนดการที่อยู่ในประเทศไทย
3.2 ผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ
3.3 ตั๋วเครื่องบินทั้งมาและกลับ หรือเอกสารเครื่องบินเช่าเหมาลำ และ Private Jet
3.4 ลงนามในหนังสือยินยอมยืนยันการปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลไทยกำหนด
3.5 เลือกโปรแกรม แพ็คเกจ ที่พัก ระหว่างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

การพิจารณาโควตาจำนวนผู้เดินทางในช่วงเดือนก.ย.-ต.ค. 2563 -จะมีการนำร่องเพื่อการบริหารจัดการอย่างปลอดภัย เที่ยวบินแรก จำนวน ประมาณ 100 คน สัปดาห์ละ 1-3 เที่ยวบิน -รับเฉพาะลูกค้าที่ตอบรับมาตรการ ASQ / ALQ 14 วัน เท่านั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง