รีเซต

ข่าวดี! “ประกันรายได้ข้าวงวด 9” รับส่วนต่างสูงสุด 15,335.10 บาท/ครัวเรือน

ข่าวดี! “ประกันรายได้ข้าวงวด 9” รับส่วนต่างสูงสุด 15,335.10 บาท/ครัวเรือน
TNN ช่อง16
10 ธันวาคม 2565 ( 13:38 )
101
ข่าวดี! “ประกันรายได้ข้าวงวด 9” รับส่วนต่างสูงสุด 15,335.10 บาท/ครัวเรือน

วันที่ 10 ธันวาคม 2565

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 9 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่าง วันที่ 3-9 ธ.ค. 65 ดังนี้ 


1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 14,253.21 บาท 

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 13,470.78 บาท 

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 10,658.19 บาท

4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 9,488.83 บาท

5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 12,131.05 บาท 


สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 9 ได้แก่ 


1)ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 746.79 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 10,455.06 บาท 

2)ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 529.22 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 8,467.52 บาท 

3)ข้าวเปลือกปทุมธานี ชดเชยตันละ  341.81 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 8,545.25 บาท 

4)ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 511.17 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,335.10 บาท 

5.ข้าวเปลือกเหนียว สูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้         
ทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 15 ธ.ค.2565 ซึ่งมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 58,082 ครัวเรือน และ ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรในงวดที่ 1-8 แล้วสำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 2 ธ.ค.2565 จำนวนถึง 2.416 ล้านครัวเรือน โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ที่ระดับความชื้นไม่เกิน 15% ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง