TrueID

ทช.แจ้งเลี่ยงจราจรบนสะพานกรุงเทพ 30 พ.ย. เวลา 09.00-09.30 น. เพื่อยกสะพานให้เรือผ่าน

ทช.แจ้งเลี่ยงจราจรบนสะพานกรุงเทพ 30 พ.ย. เวลา 09.00-09.30 น. เพื่อยกสะพานให้เรือผ่าน
มติชน
29 พฤศจิกายน 2564 ( 14:48 )
15
ทช.แจ้งเลี่ยงจราจรบนสะพานกรุงเทพ 30 พ.ย. เวลา 09.00-09.30 น. เพื่อยกสะพานให้เรือผ่าน

กรมทางหลวงชนบท แจ้งเลี่ยงการจราจรบนสะพานกรุงเทพ (ทุกช่องทาง) วันที่ 30 พ.ย.64 ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. เพื่อยกสะพานให้เรือสัญจรผ่านได้

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง จะดำเนินการยกพื้นสะพานกรุงเทพ เพื่อให้เรือของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด แล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะทำการปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. เป็นระยะเวลา 30 นาที หลังจากที่เรือแล่นผ่านไปแล้ว จะทำการยกพื้นสะพานลงในทันทีเพื่อให้รถยนต์สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติหลังเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทช.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านสะพานกรุงเทพหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงสะพานพระราม 3 และสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทดแทนได้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2551 5215

ข่าวที่เกี่ยวข้อง