รีเซต

ท่องเที่ยวไทยปี63 อ่วมหนักเจอพิษโควิด! กระทบแรงงานกว่า2.3ล้านคน

ท่องเที่ยวไทยปี63 อ่วมหนักเจอพิษโควิด! กระทบแรงงานกว่า2.3ล้านคน
TNN ช่อง16
30 มีนาคม 2563 ( 08:11 )
54
ท่องเที่ยวไทยปี63 อ่วมหนักเจอพิษโควิด! กระทบแรงงานกว่า2.3ล้านคน

วันนี้ (30มี.ค.63) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (ทีเอสเอ) คาดว่า ตลอดทั้งปี 2563 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นผลกระทบทางตรง มูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาท ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ โรงแรม ที่พัก ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ส่วนผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8 แสนล้านบาท เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การผลิตภาคเกษตร ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง จนอาจทำให้เกิดการเลิกจ้างหรือการขาดรายได้ของแรงงานไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานในภาคการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และภาคการผลิตส่วนที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวอีกกว่า 1.3 ล้านคน

ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ติดตามสถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อภาคท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาล ขณะนี้มีทั้งมาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของกรมสรรพากร และมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ของธนาคารออมสินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง