TrueID

'มรรคาสู่สวรรค์' ฉายา 'ถนนไต่เขา' สุดคดเคี้ยวในกว่างซี

'มรรคาสู่สวรรค์' ฉายา 'ถนนไต่เขา' สุดคดเคี้ยวในกว่างซี
Xinhua Thai
3 ธันวาคม 2564 ( 16:31 )
24
'มรรคาสู่สวรรค์' ฉายา 'ถนนไต่เขา' สุดคดเคี้ยวในกว่างซี

 ตูอัน, 3 ธ.ค. (ซินหัว) -- ช่วงหลายปีที่ผ่านมาอำเภอปกครองตนเองตูอัน กลุ่มชาติพันธุ์เหยา  ในเขตต้าสือซาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "ดินแดนแห่งภูเขาหิน" ได้ ระดับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้างถนนไต่เขาสุดคดเคี้ยวที่ถูกเรียกว่า "ถนนแห่งสวรรค์" เนื่องจากตัดผ่านแนวเขาสูงใหญ่ซึ่งมีความลาดชัน

 

ซึ่งช่วยให้คนในพืนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคมนาคมได้ดีขึ้น ตลอดจนกระตุ้นการพัฒนาและฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาของท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

(บันทึกภาพวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง