รีเซต

อุทัยฯ จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก 9 วัน 9 คืน ชูสินค้าสร้างรายได้1.3พันล้านบ.

อุทัยฯ จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก 9 วัน 9 คืน ชูสินค้าสร้างรายได้1.3พันล้านบ.
มติชน
29 มีนาคม 2565 ( 13:28 )
52
อุทัยฯ จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก 9 วัน 9 คืน ชูสินค้าสร้างรายได้1.3พันล้านบ.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่โรงแรมอุไทย เฮอริเทจ โฮเทล อุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 โดยร่วมกับ นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี นางไพลิน นุ้ยปรี นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี นายประเสริฐ วณิชชากรวิวัฒน์ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี นางปิติมา รักพานิชมณี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี และ พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี แถลงการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายนนี้ ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยภายในงานแถลงข่าว ได้จัดให้มีการแสดงชุด พระชนกจักรี บารมีเกริกฟ้า และการจัดแสดงชุดผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี

 

นายขจรเกียรติ กล่าวว่า การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานีนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกต้นราชวงศ์จักรี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี ที่ทรงค้ำจุนปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี

 

อีกทั้ง การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานีนั้น ถือเป็นงานสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี ที่รำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ผู้เป็นพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ต้นกำเนิดแห่งราชวงศ์จักรี ที่พวกเราทุกคนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ที่ให้มีที่อยู่ ที่กิน และมีชีวิตที่ดีดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเชื่อว่าคนอุทัยธานีทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่รู้คลาย

 

นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมทางการตลาดกับผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป และยังให้ความสำคัญกับการรักษาอัตลักษณ์ทางผ้าทอมือที่ขึ้นชื่อของอุทัยธานีในชื่อ ภูษาหัตศิลป์ และเป็นส่วนหนึ่งของการ

 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี จึงอยากเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้ห่างหายการจัดไปถึง 2 ปี อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

และนอกจากการจัดงานข้างต้นแล้ว จังหวัดอุทัยธานี ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อีกหลายแห่ง อาทิ วัดท่าซุง วัดอุโปสถาราม วัดถ้ำเขาวง ต้นไม้ยักษ์บ้านสะนำ หุบป่าตาด น้ำพุร้อนสมอทอง และยอดเขาสะแกกรังที่ประดิษฐานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่จังหวัดได้จัดรถรับส่งไปสักการะฟรีตลอดงาน จึงอยากเชิญชวนให้ได้มาเที่ยวที่อุทัยธานี รับรองว่าท่านที่มาเที่ยวอุทัยธานีจะ สุขใจ สุขกาย สบายกระเป๋า แน่นอน ผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานี กล่าว

 

นายสริห์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอุทัยธานีนั้นมีมากถึง 1,614 ผลิตภัณฑ์ และในปีที่ผ่านมานั้นเรามีรายได้ราว 1,300 กว่าล้านบาท ซึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุทัยธานีในส่วนของผลิตภัณฑ์ OTOP นั้น มีด้วยกันถึง 5 ประเภท มีผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 600 กว่ารายการ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า มีผู้ประกอบการที่ทำอยู่จริงจังอยู่ประมาณ 81 กลุ่ม หรือ 81 ราย และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายถึง 300 กว่าแบบ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและมีมูลค่า สามารถสร้างรายได้ให้คนในจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมาก

 

อีกทั้งจังหวัดอุทัยธานี มีความโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ OTOP เวลาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีนำผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่าอาหาร ของใช้เครื่องแต่งกายเครื่องประดับตกแต่งต่างๆไปออกงาน มักจะได้รับการสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีมาก เพราะสินค้าของจังหวัดอุทัยธานีเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่น ไม่เหมือนใคร สินค้าแต่ละอย่างนั้นมีความละเอียด มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นของชุมชน ฉะนั้นแล้ว จึงไม่แปลกใจเลยว่า ในปีที่ผ่านมานี้จังหวัดอุทัยธานีจะมียอดขายมากกว่า 1,300 ล้านบาท จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวงานในครั้งนี้รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอน มาชื่นชม มาให้กำลังใจ มาเที่ยวงาน มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี มาอุดหนุนสินค้าโอทอป สินค้าชุมชนของจังหวัดอุทัยธานี ท่านอุดหนุนสินค้า 1 ชิ้น สามารถสร้างการมีกินมีใช้ ให้คนในท้องถิ่นได้หลายครอบครัว เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ นายสริห์ฯ กล่าว

 

ทั้งนี้ การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 นั้นมีกิจกรรมที่สำคัญๆ ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกบนเขาสะแกกรัง ตลอดจน การจัดให้มีการขึ้นไปสักการะสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พิธีเปิดงาน ณ เวทีใหญ่ เวลา 18.30 น. โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และการแสดง แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ ตระการตา ในวันที่ 1,5 และ 6 เมษายน การประกวดนักร้องเยาวชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้า ราคาถูก มหกรรมอาหาร การจำหน่ายสินค้าโอทอป รวมไปถึงการจำหน่ายและการเดินแบบผ้าทอมือและสินค้าการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และกิจกรรม อื่นๆอีกมากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง