'บิ๊กป้อม'ประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ'รถไฟฟ้าสายสีชมพู' สถานีศรีรัช-เมืองทองธานี

'บิ๊กป้อม'ประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ'รถไฟฟ้าสายสีชมพู' สถานีศรีรัช-เมืองทองธานี
มติชน
22 ตุลาคม 2563 ( 10:39 )
43
'บิ๊กป้อม'ประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ'รถไฟฟ้าสายสีชมพู' สถานีศรีรัช-เมืองทองธานี

‘บิ๊กป้อม’ประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ติดตามแก้ไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ เห็นชอบ’รถไฟฟ้าสายสีชมพู’ สถานีศรีรัช-เมืองทองธานี รองรับขยายการจราจร ย้ำปฏิบัติตามEIA เคร่งครัด

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบ ถึงนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของพื้นที่ภาคเหนือ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเตรียมความพร้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากกระทรวงมหาดไทย ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงกลาโหม,กระทรวงการต่างประเทศ,กระทรวงคมนาคม,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงอุดมศึกษาฯ,กระทรวงทรัพย์ฯ,สำนักนายกรัฐมนตรี และ 17จังหวัดภาคเหนือ ให้เร่งแก้ปัญหา อย่างจริงจัง และยั่งยืน โดยต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างแน่นแฟ้น

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ กล่าวว่า จากนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องสำคัญ โดยเห็นชอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อขยายเส้นทาง รองรับการจราจรในเขตเมือง รวมทั้งเห็นชอบโครงการอาคารเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย จ.เพชรบุรี (โพไร่หวาน) ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมีจำนวนห้องพัก 246 ห้อง และเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งปัญหาภายในประเทศ และที่นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิให้ยกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 428 รายการ และกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว รวมถึงมีการตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้า อย่างเข้มงวด

“พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ ทส. ให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง การรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการEIA อย่างเคร่งครัด และโครงการต่างๆจะต้องมีความปลอดภัย และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริงด้วย ต่อไป”ผช.โฆษกฯ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง